Centrale warmte terug winning (WTW)

Centrale WTW-systemen worden vaak toegepast in nieuwe woningen.
Het biedt de mogelijkheid om met zeer weinig energie de luchtkwaliteit optimaal in te regelen.Centrale Warmteterugwinning, tot 95%

Bij dit WTW-systeem wordt met een warmtewisselaar de toevoer-ventilatielucht opgewarmd met de warmte uit afvoer-ventilatielucht.
Schone lucht wordt via kanalen naar diverse ruimtes in de verblijfsruimtes in de woning gebracht en ingeblazen. Vaak zal in de ander hoek van deze ruimte of op de gang een afzuigventiel zijn waardoor de vervuilde lucht wordt afgevoerd.
Via kanalen wordt deze lucht weer naar de WTW-unit gebracht.
Door middel van de warmtewisselaar zal de warmte uit de vervuilde lucht worden ontrokken en weer afgeven aan de schone ventilatielucht.

Luchtkwaliteit meten en regelen
Om te zorgen voor een optimaal binnenklimaat en om onnodig ventileren te voorkomen zijn CO2-gestuurde WTW-systemen ontwikkelt.
Hierbij wordt de ventilatiehoeveelheid (debiet) bepaalt door het CO2- gehalte.
Als er niemand aanwezig is zal er nauwelijks geventileerd hoeven worden (alleen voor vochtregulering), maar als het aantal mensen in de woning toeneemt en daardoor het CO2-gehalte zal de unit meer gaan ventileren.
Zo is ar altijd een perfect binnenklimaat met een minimum aan energiegebruik.

Zeer geschikt voor nieuwbouw
WTW-systemen en balans-ventilatie vallen onder het D-ventilatiesysteem.
Hierbij zijn aanvoerkanalen en afvoerkanalen naar dieverse ruimtes in de woning of het bedrijf nodig.
Dit ventilatiesysteem wordt nauwelijks toegepast bij energetische renovatie aangezien er veel ruimte nodig is voor de aan te brengen kanalen.

Beter ventileren en toch energie besparen?
Kijk ook naar ventilatiewarmtepomp (C-ventilatie) of decentrale warmteterugwinning.