Duurzame energie is vooral gebruik maken van beschikbare energiebronnen in de directe omgeving.
Wij adviseren en realiseren verduurzaming met verschillende energiesystemen zodat er in elke sutuatie maximaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare duurzame energie.

EnrgyAir

EnrgyAir is een Nederlandse vinding en zeer geschikt voor de Nederlandse woningen uit de bouwperiode 1980 tot heden.
Het systeem maakt gebruik van een uiterst stille lucht/water warmtewisselaar in combinatie met een modulerende warmtepomp.

Lees meer

Synergie All-E, de optimale configuratie voor gasloos wonen

Synergie All-E is een energiesysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare energiebronnen uit de directe omgeving. Door het gebruik van warmte en stroom uit zonlicht, energie uit ventilatielucht, buitenlucht en uit een warmtebuffer kan de warmtevraag van energetisch gerenoveerde woningen onder alle omstandigheden veilig worden ingevuld zonder schade aan de natuur of het leefmilieu. 

Lees meer

Hybride warmtepomp combi

Door het slim inzetten van een hybride warmtepomp kan je veel besparen op energie en verminder je de uitstoot van CO2 tussen de 40 en 60 procent.
De hybride warmtepomp kan het grootste deel van het jaar de woning verwarmen en warm tapwater voor douche en keuken verzorgen.
Door een mooie besparing op je energierekening en een aanzienlijke subsidie is dit een duurzame en hele slimme keuzedie zichzelf snel terug verdiend.

Lees meer

Synergie TerraSol

Synergie Terrasol is een modulair en schaalbaar verduurzamingssysteem voor bodemgebonden gebouwen.
Synergie gebruikt energie uit de bodem, zonlicht, buitenlucht en hergebruikt de energie in de woning. Hierdoor kan voldoende warmte en koude worden opgewekt met een minimale hoeveelheid energie.

Lees meer

Synergie Aero

Synergie Aero is een compact en kosteneffectief energiesysteem voor goed geïsoleerde woningen met een jaarlijkse warmtevraag tot 15.000 MJ.
Het is ontworpen om alle beschikbare energie in de woning via het ventilatiesysteem opnieuw te gebruiken om hiermee de woning te verwarmen en warm tapwater te bereiden.
Het systeem is bijzonder geschikt voor Passiefbouw, 0-op-de-meter-woningen en EPC-neutrale woningen in All-Electric uitvoering.

Lees meer

Synergie, alle energie uit natuurlijke bron

Synergie is een modulair en schaalbaar verduurzamingssysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare duurzame energiebronnen uit de directe omgeving. De onderdelen van het Synergie energiesysteem versterken elkaar in hoge mate waardoor rendementen tientallen procenten hoger zijn dan losse maatregelen. Synergie gebruikt energie uit zonlicht, lucht, ventilatielucht, de aarde en zelfs uit regen. Hierdoor kan onder alle omstandigheden warmte worden opgewekt met een laag elektrisch verbruik.

Lees meer