Skip to main content
  • Endoscopisch onderzoek

Wat is endoscopisch onderzoek?

Endoscopisch onderzoek gebeurt met een endoscoop of spouwkijker.
Een endoscoop is een kleine camera die in een klein (bestaand of te maken) gaatje wordt gestoken om zo de constructie of de achterliggende ruimte zichtbaar te kunnen inspecteren. Het voordeel van een onderzoek met een endoscopische camera is de snelheid van werken en het ontbreken van- of de minimale impact op de te ondzoeken constructie.

Wanneer laat je dit onderzoek doen?

In een gebouw zijn soms onbereikbare en onzichtbare bouwdelen die je tijdens een thermografisch onderzoek of bouwkundige keuring niet kan onderzoeken. Denk hierbij aan spouwen tussen muren, afgetimmerde panelen of palfonds en ruimtes onder de vloer. Een endoscopisch onderzoek kan in die gevallen een passend onderzoek zijn.

Een endoscopisch onderzoek kan je gebruiken bij:

  • bepalen van dikte en soort isolatie

  • bepalen van aawezigheid spouwankers

  • bepalen vervuiling spouw

  • bepalen isolatie en constructie niet te betreden ruimtes

  • controle van installaties in gesloten ruimtes

  • onderzoek kierdichting gesloten ruimtes

Meer onderzoeken