Infotheek duurzame energie

Duurzame energie is oneindig. Het kenmerk van duurzame energie is dat de winning ervan niet leidt tot het uitputten van een voorraad.
Lees meer

Door de productie en consumptie van fossiele brandstoffen zal ook de uitstoot van schadelijke gassen toenemen. Fossiele brandstoffen zorgen met name voor de uitstoot van CO2, dat het broeikaseffect versterkt; en van stikstofoxiden en zwaveldioxide, die zorgen voor verzuring van lucht, water en bodem. Gebruik van duurzame energie vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen. Lees meer

Energie rendement puzzelVoor het energiezuinig maken van huizen en bedrijfspanden zijn er in 2017 ruime subsidiemaatreglen voor particuliren en bedrijven.
Verschillende banken geven een lagere rente als jouw huis energiezuiniger is, maak er gebruik van.

Lees meer

We weten het inmiddels allemaal, de toekomst van onze energievoorziening gaat veranderen.
Op den duur zal zelfs de cv-ketel gaan vervallen en halen we alle energie die we nodig hebben uit de natuur.
Deze transitie naar een duurzame maatschappij is ingrijpend maar haalbaar.
Grijs naar groen kan hierin adviseren of jouw verduurzamingsproject begeleiden.

Komt je er zelf niet helmaal uit, dan kunnen we thuis of op het werk onderzoeken hoe de grootste besparing kan worden gerealiseerd.
We berekenen de kosten en besparingen zodat je een goede keuze kan maken welke maatregelen het beste kunnen worden uitgevoerd.
Als je wilt, helpen we om een goed verduurzamingsplan voor je woning te maken.

Lees meer

Bij het gebruik van een warmtepomp wordt warm tapwater van tevoren bereidt in een boiler*.
De warmte die nodig is om de benodigde hoeveelheid water te verwarmen wordt door de warmtepomp gemaakt en in het boilervat opgeslagen.
Een boiler is dus een accumulator voor warmte, hoe groter de boiler des te meer warm tapwater hierin opgeslagen kan worden.
Welke boiler het beste bij de woning en woonwensen past is dus een belangrijke keuze als men overstapt op de warmtepomp.
* Het gebruik van de therm `boiler` doet denken aan het koken van water, dit is feitelijk niet correct. In een boiler slaan wij warmte voor tapwater doorgaans op tussen de 50 en 60 graden.

Lees meer

Energieonderzoek woningen

Vooraf een goed onderzoek naar de te behalen besparingen en mogelijkheden van de woning is noodzakelijk voor een goed resultaat.
Voor of na een energiescan kunnen we in het kenniscentrum de maatregelen en materialen demonstreren.
Hierdoor komen vaak snel tot een plan van aanpak.

Energiescan, energieplan of begeleiding
Als je nu al gedeeltelijk of helemaal wil overstappen op de energie van morgen willen we je graag helpen.
Energiescan: onderzoek naar de mogelijkheden om energie te besparen en op te wekken in jouw woning.
Kosten: € 95,- (gratis bij uitvoering één of meer maatregelen van de samenwerkende partners)
Energieplan: uitgebreid woningonderzoek, uitwerken van mogelijkheden voor uw woning incl offertes van uitvoerende bedrijven.
Kosten: € 395,- ( € 200,- credit bij uitvoering één of meer maatregelen van de samenwerkende partners).
Begeleiding: Energieplan uitwerken en begeleiden van de uitvoering in het werk.
Kosten: op aanvraag

Onderzoek en advies

Als je eens optelt hoeveel je per jaar betaald voor energie en hoelang je in een huis woont of in een bedrijf werkt kom je tot enorme bedragen.
Als je hier nu eens het grootste deel op zou kunnen besparen zonder in te leveren op comfort, dat zou toch mooi zijn?

De eerste 30% is meestal eenvoudig
In veel panden is 30% besparing op energie relatief eenvoudig te behalen.
Met isoleren en slim verwarmen komen we vaak al een heel eind, energiezuinige verlichting en warmteterugwinning zal de besparing zeker tot boven de 30% laten komen.

30% of meer besparen?
Een adviseur kan jou huis of werkplek inspecteren en inschatten waar je de grootste besparing(en) kan doen.
Als je wilt kunt je een offerte ontvangen van onze experts waarna je kan beslissen welke maatregelen je wil laten uitvoeren.
De gekozen technieken kunnen dan in samenwerking tussen de specialisten vaak tegelijkertijd worden aangebracht.
Onze adviseur kan een energielabel afgeven, ook handig als je jouw huis gaat verkopen.

We willen het je graag laten zien.
Kom eens naar een energie-spreekuur en laat je eens voorlichten wat er allemaal is op het gebied van duurzame energie.
We geven ook regelmatig demonstraties en workshops, wil je op de hoogte worden gehouden, schijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Duurzame energie concepten

Duurzaam wonen en werken
Iedereen kan in zijn of haar omgeving een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het CO2 probleem en een naderende energieschaarste.
Door woningen en bedrijven beter te isoleren, energie terug te winnen en warmte en stroom duurzaam op te wekken bouwen we aan een duurzame en houdbare samenleving.

Gratis energiescan (alleen in de regio)
Wil je weten hoe je kan ovestappen op duurzaam wonen en werken? Wij helpen graag om de mogelijkheden van uw woning of bedrijfspand te onderzoeken.
Door middel van een energiescan en een persoonlijk gesprek, brengen wij de mogelijkheden in kaart.
Daarbij gebruiken wij gebruik van thermografie en meetapparatuur om energieverlies en luchtkwaliteit te meten. De resultaten werken wij uit in een persoonlijk duurzaam energieplan hiermee krijg je inzicht in de investering, mogelijke energiebesparingen en in de verbeteringen van comfort en binnenklimaat.
Vraag een gratis energiescan aan (alleen in de regio)

Warm in de winter, koel in de zomer
Isolatie voorkomt dat gebouwen koud worden in de winter of ongemakkelijk warm worden in de zomer.
Door voldoende isolatie en kierdichting zal het energiegebruik voor zeer lange tijd minimaal blijven terwijl het comfort aanzienlijk zal toenemen.
Doordat wij energieverlies exact kunnen vaststellen zullen wij de juiste isolatiemaatregelen ook altijd voldoende en effectief inzetten.

Energie terugwinning
Na energieverlies door dak, gevel en vloer is het verlies van energie door ventilatielucht en afvalwater de grootste bron van verlies.
Door gebruik te maken van warmte terugwin systemen (WTW) kan veel van de energie in de woning worden hergebruikt waardoor het energiegebruik nog verder wordt teruggedrongen.

Energie uit zon/lucht/aarde of water
Nu we weten wat we werkelijk nodig hebben kan deze energie uit de gekozen bronnen worden onttrokken.
We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie welke lokaal beschikbaar is.
Daardoor zal soms meer gewicht liggen op zonne-energie terwijl in andere gevallen zal meer energie uit de lucht of de aarde worden gebruikt.

Haalbare energie concepten
Duurzame energieconcepten hebben de grootste kans van slagen wanneer ze (milieu)technisch en financieel haalbaar zijn. Grijs naar groen biedt naast het ontwerpen van concepten ondersteuning in het beheer en optimaliseren van duurzame energie-installaties en in het financieren van oplossingen.