Duurzame energie concepten

Duurzaam wonen en werken
Iedereen kan in zijn of haar omgeving een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het CO2 probleem en een naderende energieschaarste.
Door woningen en bedrijven beter te isoleren, energie terug te winnen en warmte en stroom duurzaam op te wekken bouwen we aan een duurzame en houdbare samenleving.

Gratis energiescan (alleen in de regio)
Wil je weten hoe je kan ovestappen op duurzaam wonen en werken? Wij helpen graag om de mogelijkheden van uw woning of bedrijfspand te onderzoeken.
Door middel van een energiescan en een persoonlijk gesprek, brengen wij de mogelijkheden in kaart.
Daarbij gebruiken wij gebruik van thermografie en meetapparatuur om energieverlies en luchtkwaliteit te meten. De resultaten werken wij uit in een persoonlijk duurzaam energieplan hiermee krijg je inzicht in de investering, mogelijke energiebesparingen en in de verbeteringen van comfort en binnenklimaat.
Vraag een gratis energiescan aan (alleen in de regio)

Warm in de winter, koel in de zomer
Isolatie voorkomt dat gebouwen koud worden in de winter of ongemakkelijk warm worden in de zomer.
Door voldoende isolatie en kierdichting zal het energiegebruik voor zeer lange tijd minimaal blijven terwijl het comfort aanzienlijk zal toenemen.
Doordat wij energieverlies exact kunnen vaststellen zullen wij de juiste isolatiemaatregelen ook altijd voldoende en effectief inzetten.

Energie terugwinning
Na energieverlies door dak, gevel en vloer is het verlies van energie door ventilatielucht en afvalwater de grootste bron van verlies.
Door gebruik te maken van warmte terugwin systemen (WTW) kan veel van de energie in de woning worden hergebruikt waardoor het energiegebruik nog verder wordt teruggedrongen.

Energie uit zon/lucht/aarde of water
Nu we weten wat we werkelijk nodig hebben kan deze energie uit de gekozen bronnen worden onttrokken.
We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie welke lokaal beschikbaar is.
Daardoor zal soms meer gewicht liggen op zonne-energie terwijl in andere gevallen zal meer energie uit de lucht of de aarde worden gebruikt.

Haalbare energie concepten
Duurzame energieconcepten hebben de grootste kans van slagen wanneer ze (milieu)technisch en financieel haalbaar zijn. Grijs naar groen biedt naast het ontwerpen van concepten ondersteuning in het beheer en optimaliseren van duurzame energie-installaties en in het financieren van oplossingen.