Grondbuisventilatie, Canadese buis

Met grondbuisventilatie (Canadese buis) kan men in alle siezoenen warmte en koude onttrekken aan de bodem om aangevoerde ventilatielucht te verwarmen of juist te koelen.
Hiermee kan een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd zonder grote bouwkundige werkzaamheden in de woning.
De besparing bij strenge vorst kan oplopen tot 1,5 kWh (36 kWh per etmaal), vergelijkbaar met 4 kuub aardgas terwijl in de zomer de woning zonder airco aanzienlijk koeler zal blijven.

De ventilatie grondbuis (Canadese buis of aardwarmtewisselaar) is een energie besparende toevoeging op een ventilatiesysteem, ideaal voor het Nederlandse klimaat.
Op een diepte van 1,5 tot 2 meter in de grond blijft de temperatuur het hele jaar door ongeveer gelijk. Op zo’n 2 meter diepte schommelt de temperatuur tussen 7 °C in de winter en 11 °C in de zomer. Het principe van de  maakt gebruik van die constante temperatuur onder de grond. De buitenlucht wordt door de grondbuis richting de woning aangezogen en neemt op zijn route de temperatuur van de aarde aan.

Energie en verwarmingsinstallatie besparen
Een grondbuis zorgt voor structurele besparing op kosten voor verwarmen en koelen.
Ook kan door dit systeem de verwarmingsinstallatie en energiebron kleiner worden uitgevoerd.
Doordat de aardwarmte aan de ventilatielucht wordt toegevoegd is er minder verwarmend vermogen nodig om de woning op temperatuur te houden.
Hierdoor kan bespaard worden op capaciteit van het warmte afgiftesysteem, vermogen van de warmtepomp en aardbrondiepte.
Doordat de warmtepomp minder draaiuren heeft zal de woning sneller "nul op de meter" of "klimaatneutraal" zijn.

Voorbeeld: gratis warmte in de winter
Bij een buitentemperatuur van -10 graden zal de temperatuur van de binnenkomende lucht ongeveer 7 graden zijn, dit is bij een ventilatiedebiet van 150M³/Hr een opbrengst van 1,5 kW, 36 kWh per dag (vergelijkbaar met 4 M³ aardgas).

Voorbeeld: gratis koelen in de zomer
Bij een buitentemperatuur van 30 graden zal de temperatuur van de lucht via de grondbuis de woning inkomen met ongeveer 19 graden.
De meeste woningen zullen hierdoor de gehele zomer op een behaaglijke temperatuur blijven.
Aanschaf en energie voor aircondition worden zo bespaart.

C en D-ventilatie systeem, rendementen verschillen
Ventilatielucht voorverwarmen via een grondbuis kan bij verschillende ventilatietypes.
Bij aanleg in een bestaande woning met C-ventilatie (natuurlijke aanvoer met mechanische afvoer) dient rekening gehouden te worden met plaatsing van voldoende inblaaspunten op specifieke plaatsen.
Deze dienen bij voorkeur onder een radiator of andere warme ruimte geplaatst te worden om zo de inkomende lucht verder te verwarmen.
De besparing van dit systeem in combinatie met een ventilatiewarmtepompcombinatie kan oplopen tot 4,3 GJ, ongeveer 1200 M³ aargas per jaar aardgas door een cv-ketel.
Bij een balans ventilatie of WTW systeem voorkomt deze techniek dat de warmtewisselaar de invriesbeveiliging inschakelt waardoor het rendement van de WTW-unit naar beneden gaat.
Hiermee kan bij temperaturen onder de 2 graden tot 60% energie extra worden bespaard.
Een retourbuis voor de uitgaande lucht met een klepsturing zal dit rendement zelfs nog verder verhogen.
Hierbij wordt de restwarmte weer aan de aarde afgegeven zodat de temperatuur van de aarde in de winter constant hoog zal zijn.
Doordat er bij WTW systemen pas rendement optreedt bij temperaturen zal de besparing op jaarbasis vaak niet meer dan 1,1 GJ zijn wat overeenkomt met 300 M³ aardgas door een cv-ketel.

Voordelen
- Geen zware financiële investering. Een complete set kost inclusief plaatsing ongeveer 3.000 euro exclusief BTW.
- Zo goed als geen gebruikskosten.
- Gemiddelde besparing per jaar van 2400 kWh voor verwarmen, 400 kWh voor koelen (vergelijkbaar met de opbrengst van 12 zonnepanelen)
- Vervangt veelal de aanschaf en gebruik van airco (geen lelijke en energieverslindende airco aan de gevel meer nodig)
- Geen tot weinig onderhoud (bij goede aanleg). Slechts controle op eventueel filter of condenspomp.
- Geen warmte/koude shock zoals bij airco: de binnenkomende lucht veranderd slechts zeer langzaam en weinig van temperatuur vanwege het dempende effect van de aarde. Per etmaal is deze maximaal 6 graden.

Nadelen
- Er moeten sleuven gegraven worden.
- Je hebt een redelijk groot terrein nodig.