Balansventilatie met WTW

Balansventilatie wordt ook wel gebalanceerde ventilatie genoemd.
Bij dit type ventilatie worden inkomende en uitgaande luchtstromen geregeld (in balans gebracht) zodat er via een warmtewisselaar een warmteoverdracht kan zijn tussen de inkomende en uitgaande luchtstromen.
Balansventilatie heeft de mogelijkheid om via het filteren van de binnenkomende lucht, vocht en/of CO2 meting de luchtkwaliteit in de woning op het hoogst mogelijke niveau te houden.
Huidige systemen kunnen vrijwel alle energie terugwinnen, de besparing op ventilatieverlies kan oplopen tot 95%.
Toepasbaar voor nieuwbouw en goed na geïsoleerde woningen.

Centrale Warmteterugwinning, tot 95%
Bij dit WTW-systeem wordt met een warmtewisselaar de toevoer-ventilatielucht opgewarmd met de warmte uit afvoer-ventilatielucht.
Schone lucht wordt via kanalen naar diverse ruimtes in de verblijfsruimtes in de woning gebracht en ingeblazen. Vaak zal in de ander hoek van deze ruimte of op de gang een afzuigventiel zijn waardoor de vervuilde lucht wordt afgevoerd.
Via kanalen wordt deze lucht weer naar de WTW-unit gebracht.
Door middel van de warmtewisselaar zal de warmte uit de vervuilde lucht worden onttrokken en weer afgeven aan de schone ventilatielucht.

Luchtkwaliteit meten en regelen
Om te zorgen voor een optimaal binnenklimaat en om onnodig ventileren te voorkomen zijn CO2-gestuurde WTW-systemen ontwikkelt.
Hierbij wordt de ventilatiehoeveelheid (debiet) bepaalt door het CO2 of vochtgehalte.
Als er niemand aanwezig is zal er nauwelijks geventileerd hoeven worden (alleen voor vochtregulering), als het aantal mensen in de woning toeneemt en daardoor het CO2-gehalte zal de unit meer gaan ventileren.

Zoneregeling voorkomt ook onnodig verlies.
Om nog meer energie te besparen kunnen ruimtes op basis van tijd, vocht of CO2 meer of minder worden geventileerd zodat alleen op basis van gebruik wordt geventileerd.
Bij afwezigheid wordt hierdoor onnodige ventilatie en energiegebruik voorkomen.

Zeer geschikt voor nieuwbouw
WTW-systemen en balans-ventilatie vallen onder het D-ventilatiesysteem.
Hierbij zijn aanvoerkanalen en afvoerkanalen naar diverse ruimtes in de woning of het bedrijf nodig.
Dit ventilatiesysteem wordt door de voordelen steeds vaker toegepast bij energetische renovatie.

Getoond voorbeeld: Ducobox Energy

Ventileren en toch energie besparen?
Kijk ook naar ventilatiewarmtepomp (C-ventilatie) of decentrale warmteterugwinning.