Skip to main content

Collectief warmtenet

Collectieve duurzame verwarming en koeling

Een warmtenet is een netwerk van leidingen waarmee huizen in een wijk duurzaam verwarmt kunnen worden. Door de centrale warmteopwekking is er geen cv-ketel meer nodig in de woning. Zeker als er duurzame energiebronnen of restwarmte in de directe omgeving aanwezig is, kan een warmtenet in een wijk rendabel zijn voor verwarmen en koelen.

Duurzame bronnen: warmte uit de aarde, water, lucht, zon of een warmtepomp

Na inventarisatie en onderzoek kan een energieconcept worden gekozen of ontwikkeld welke past bij de wensen ten aanzien van duurzaamheid, binnenklimaat en cost of ownership. Wij kunnen de voordelen en mogelijkheden van deze concepten inzichtelijk maken en presenteren.

Meer collectieve energieconcepten

Warmtepomp/drycooler

Verwarmen en koelen, hoog COP

Energiesysteem welke gebruik maakt van een collectieve drycooler als buitenunit. Door deze techniek kan energie voor verwarming en koeling vaak intern worden gebruikt met daadoor zeer laag energiegebruik.
+ Stiller dan conventionele systemen
+ Hoog rendement (SCOP)
+ Buitenunit kan ver weg staan
+ Lager stroomgebruik
+ Lange levenduur

PVT-warmtepomp

Geschikt voor collectieve systemen

Alle stroom, warmte en koeling die een gebouw nodig heeft voor kan via deze hybride zonnepanelen uit hetzelfde dakvlak worden onttrokken. Ook geschikt voor collectieve systemen met beperkt plat dak.
+ Geen buitendeel
+ Geen geluid
+ Verwarmen, koelen en warm water
+ Laag stroomgebruik
+ Lange levensduur

Energiedak plat

Warmte en stroom van het platte dak

Een gebouw met een plat dak is een uitgelezen kans om te gebruiken voor opwekking van energie.
Het energiedak plat maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en biedt voorziening in stroom, warmte en koeling. Geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
+ Zeer stil
+ Energie uit zon en lucht
+ Verwarmen en koelen
+ Hoog COP, laag energiegebruik
+ Lange levensduur