WKO en bronregeneratie

Omdat de aarde een zeer groot accumulerend vermogen heeft voor de opslag van warmte en koude, kan energie uit de zomer zeer goed tot de winterperiode worden bewaard om te worden gebruikt.
Standaard aardwarmte systemen gaan uit van het principe dat er door het koelen van de woning in de zomer er evenveel energie aan de bodem wordt afgegeven als er in de winter wordt onttrokken, dit is vrijwel nooit het geval.
Hierdoor zal de temperatuur van de aardbron door de jaren heen dalen waardoor de stoomkosten jaar na jaar oplopen en de aardbron zels kan bevriezen.

Door het actief toevoegen van warmte uit zonlicht kan een aardbron niet alleen zeer goed op de beginwaarde worden teruggebracht, maar zelfs structureel hoger dan de normale temperatuur van de bodem.
Zonnewarmte toevoegen in de aarde kan de brontemperatuur 10 tot 13 graden verhogen ten opzichte van de normale temperatuur van de aarde.
De hogere brontemperatuur zal per graad een vermindering van stroomgebruik geven van ongeveer 2,5%, een bron van gemiddeld 10 graden warmer dan regulier zal per jaar een besparing van ongeveer 25% opleveren.

Deze bronregeneratie kan in principe bij alle grondgebonden warmtepompsystemen worden ingezet.
Hierdoor kunnen bevroren bronnen weer volledig worden geactiveerd en na één of enkele jaren zelfs beter kunnen functioneren dan deze ooit heeft gedaan.
Dit principe kan ook bij grondbuis-ventilatiesystemen worden toegepast, echter zal dit bij de aanleg direct moeten worden gerealiseerd.