Skip to main content
  • Slim hoor, je eigen stroom opslaan

Meer rendement op je zonnepanelen

Het belangrijkste voordeel van een thuisbatterij voor jouw zonnepanelen is dat de opgewekte zonne-energie niet direct gebruikt hoeft te worden.  Zonnepanelen wekken overdag stroom op terwijl de meeste stroom 's morgens en 's avonds word gebruikt. Een thuisbatterij kan de stroom van overdag opslaan voor wanneer je deze nodig hebt op momenten dat de zonnepanelen geen stroom geven. Hierdoor gebruik je meer eigen zonnestroom en ontlast je het stroomnet.

Je eigen stroom opslaan heeft voordelen

Salderen afgebouwd vanaf 2025
Met een thuisbatterij ben je minder afhankelijk van de salderingsregeling, deze regeling houdt in dat de prijs van stroom die je gebruikt even hoog is als de stroom die je terug levert aan het elektriciteitsnet. Vanaf 2025 is deze vergoeding jaarlijks lager, dat betekend dat de prijs van stroom hoger is als de vraag hoog is en er weinig duurzame stroom op het elektriciteitsnet komt en lager is als alle zonnepanelen stroom leveren. Het verschil in stroomprijs kan oplopen tot honderden procenten, met een thuisbatterij kan je de goedkope stroom van overdag dus opslaan voor de momenten dat de stroomprijs hoog is. Zo bespaar je flink op jouw energiekosten.

Minder afhankelijk van onduidelijke stroom
Ook ben je met een eigen opslagsysteem voor zonnepanelen nog minder afhankelijk van jouw energiemaatschappij omdat je minder (niet zelf opgewekte) stroom hoeft te gebruiken.

Hoe werkt een thuisbatterij?

Waarom zou ik zelf stroom opslaan?

Wanneer je zelf zonnepanelen hebt, verbruik je de elektriciteit die je opwekt niet altijd meteen zelf. Het overschot aan stroom gaat dan terug naar het elektriciteitsnet. De elektriciteit die je ‘s avonds nodig hebt, moet je opnieuw kopen. Een thuisbatterij biedt in zulke gevallen uitkomst. Deze maakt het namelijk mogelijk om het teveel aan opgewekte elektriciteit op te slaan en te gebruiken wanneer je zonnepanelen onvoldoende elektriciteit produceren. Omdat we na 2023 te maken krijgen met variabele stroomprijzen op basis van vraag en aanbod kan een thuisbatterij voorkomen dat je stroomrekening te hoog oploopt.

Omvormer of hybride omvormer

Een thuisbatterij wordt altijd geplaatst in combinatie met een geschikte omvormer. Een reguliere omvormer bij een pv-installatie zet de gelijkstroom die de zonnepanelen opwekken, om in wisselstroom voor gebruik in je woning of teruglevering aan het net. Een batterij werkt echter met gelijkstroom. Daarom heb je een omvormer nodig die in twee richtingen werkt: hij zet wisselstroom uit de omvormer om in gelijkstroom om de batterij te laden en zet de gelijkstroom uit je batterij om in wisselstroom voor je toestellen. Wie al zonnepanelen heeft en een thuisbatterij wil plaatsen, heeft dus een nieuwe of bijkomende omvormer nodig voor de batterij. Wie een nieuwe pv-installatie met thuisbatterij wil installeren, kan beter meteen voor een hybride omvormer kiezen. Dat is ook verstandig als je vandaag alleen zonnepanelen plaatst en eventueel later een thuisbatterij wil kopen.

Hoe groot moet de batterij zijn?

Een thuisbatterij moet voldoende capaciteit hebben om zoveel mogelijk van jouw eigen zonnestroom zelf te kunnen gebruiken. Het is belangrijk te weten dat een thuisbatterij bedoeld is om het stroomgebruik van de avond en nacht zoveel mogelijk te overbruggen, niet om een langere periode zonder zon door te komen. In een optimale situatie wordt de batterij overdag volledig opgeladen en is deze weer leeg als de zonnepanelen weer beginnen te produceren. Wanneer er ‘s ochtends nog elektriciteit in je batterij zit, kan er minder zonne-elektriciteit in worden opgeslagen en lever je  weer meer terug aan het net. Het heeft dus weinig zin om een te grote (overgedimensioneerde) batterij te plaatsen, deze zou je niet voldoende kunnen opladen en ontladen.In dat geval werkt de werkt de batterij niet optimaal en geeft niet het ideale rendement ten opzichte van de investeringskosten.
De vuistregel voor de keuze van de capaciteit is: Wp vermogen PV-installatie : 650 = opslagcapaciteit thuisbatterij* 
* Bij zuidelijk georiënteerde en goed gedimensioneerde PV installatie ten opzichte van gebruik woning.

Welke types thuisbatterijen zijn er?

Bij de keuze voor een geschikte thuisbatterij komt heel wat kijken. Naast het benodigde vermogen en de technische specificaties spelen ook de prijs en milieu-impact een belangrijke rol. Hieronder een overzicht van de meest toegepaste thuisbatterijen met hun eigenschappen.

Zout-water


Zout water is een veilige, onderhoudsarme en milieuvriendelijke vorm van energieopslag. Deze batterijen hebben echter een lage energiedichtheid, waardoor ze meer ruimte vragen dan de alernatieven. Deze batterij kan zeer goed tegen diepe ontladinge, de maximale ontladingsstroom is echter lager.

Li-ion


De Li-ion accu is de meest gebruikte thuisbatterij vanwege de hoge energiedichtheid en het relatief lage gewicht. Deze technologie is door de grotere energieinhoud echter gevoeliger voor brand. De grondstoffen voor productie zijn eindig en de batterijen kunnen slechts gedeeltelijk worden hergebruikt.

Lood-zuur


Lood-zuur batterijen zijn de voordeligste thuisbatterijen op de markt. Het is een geschikte batterij voor waar een groot vermogen nodig is. Lood-zuur batterijen zijn zwaarder en nemen meer ruimte in dan Li-ion. De batterijen zijn niet goed bestand tegen diep ontladen en hebben een korte levensduur.

Systeemaanbieders

StorEdge

Greenrock

Dingen die je ook kunnen interesseren

Smart energy

De toekomst van energiegebruik

Zonnepanelen

Maak je eigen groene stroom