Skip to main content

Koudebruggen en bouwknopen

Koudebrug, thermische brug of bouwknoop

Een koudebrug, ook wel thermische brug of bouwknoop genoemd, is een plek waar een onderbreking is in de thermische schil (isolatie rondom de woning). Via dit slecht geïsoleerde gebied kan warmte gemakkelijk naar buiten stromen waardoor deze afkoelt en de mogelijkhied van condensatie ontstaat. Met een warmtecamera kan bekeken worden op welke plaatsen in de woning koudebruggen zijn.

Gevolgen van koudebruggen

Bij een koudebrug lekt er dus ongemerkt warmte uit je huis weg. Hierdoor gebruik je dus meer energie om de woning te verwarmen. Je hebt door een koudebrug dan ook meer kans op condensatie en dus vochtplekken, en soms zelfs schimmel of ongedierte in huis. Een continue aanvoer van vochtige lucht op een koudebrug kan ook schade aan de woning veroorzaken doordat hout gaat rotten of stenen stukvriezen in de winter. Daarom is het belangrijk dat een koudebrug snel opgelost wordt.

Signalen van koudebruggen

  • Vocht- en schimmelplekken

  • Natte plekken op plafond, muur of vloer

  • Loslatend behang of stucwerk

  • Een muffe of bedompte geur in huis

  • Houtrot

  • Hoger energieverbruik

  • Condens op ramen, muren of vloeren

  • Ongedierte zoals zilvervisjes of pissebedden

Het vaststellen van de oorzaak

Constructie- of bouwtekeningen geven vaak snel inzicht in risicogebieden voor koudebruggen. Om de oorzaak van koudebruggen zonder bouwtekening vast te stellen kunnen verschillende metingen en onderzoeken worden gedaan met warmtebeeldcamera, niet destructieve vochtmeters, endoscopen en dataloggers (een apparaat welke verhoogde vochtpercentages of temperaturen vastlegt). Naast deze meetapparatuur beschikken inspecteurs over een brede kennis van bouwconstructies en installaties.

Oplossingen voor koudebruggen

Voordat een koudebrug definiteif kan worden verholpen moet eerst de oorzaak worden vastgesteld. Omdat koudebruggen in huis meestal verschillende oorzaken hebben en regelmatig constructief zijn, zal er voor elke situaltie een andere oplossing gekozen moeten worden. In sommige gevallen mogelijk om met isolatie de koudebrug te verhelpen, maar soms is het ook nodig om het volledige bouwdeel te isoleren. Koudebruggen bij de aansluiting van de fundering naar de muur zijn vaak zo duur om op te lossen, dat de kosten niet opwegen tegen de baten.

Meer onderzoeken