Skip to main content

Energieconcepten

Toekomstgerichte energiesystemen

Duurzame energie is overal om ons heen, de uitdaging is om deze energie (kosten)efficiënt te gebruiken. Hiervoor zijn energieconcepten met verschillende bronsystemen, warmteopwekkers en regelingen geselecteerd en ontwikkeld om energie te onttrekken en/of opslaan uit reststromen, zon, aarde, lucht of water.
Er zijn energieconcepten voor zowel bestaande gebouwen als voor nieuwbouwwoningen en bedrijfsmatig vastgoed.
Binnen de mogelijkheden van het gebouw en omgeving adviseren wij een passend energieconcept voor elke toepassing.

Energieconcepten