Skip to main content
  • Op weg naar 2050

Zicht op een duurzame samenleving

Inmiddels hebben de gemeenten een transitievisie warmte waardoor particulieren en bedrijven weten hoe ze aan de slag kunnen met duurzaamheid in hun eigen woon- en werkomgeving. In deze  transitievisie geven gemeentes onder andere aan wat de alternatieven zijn voor aardgas in hun gemeente, ook is hierin worden aangegeven welke wijken aardgasvrij gemaakt gaan worden en op welke manier.

Transitievisie warmte, wat is het en wat betekend het voor jou?

Tot 2050 stroomt er nog aardgas door onze Nederlandse gasleidingen, er is dus ruim de tijd om onze samenleving over te schakelen op alternatieve warmtebronnen. De transitievisie warmte geeft jou als eigenaar van een gebouw handvatten zodat je weet tot wanneer je nog op aardgas kan vertrouwen en wat hiervoor de alternatieven zijn. De transitievisie warmte zal in ieder geval deze onderwerpen behandelen.

  • Wanneer wordt welke wijk aardgasvrij gemaakt en in welk tempo?

  • Op welke manier worden bewoners betrokken bij de planvorming en wat is de impact voor bewoners?

  • Onder welke condities en voorwaarden is het mogelijk om de plannen uit te voeren, welke alternatieven zijn er?

Visie voor het bouwen van een duurzame samenleving

Iedere gemeente staat voor dezelfde uitdagingen bij het opstellen van een warmtevisie en elke gemeente gebruikt objectieve data en ondersteuning van specialisten op het gebied van infrastructuur, bouwtechniek en installaties. Zo kan een compleet overzicht van alle mogelijkheden worden gegeven die op duurzaam en haalbaar zijn. Grijs naar groen is betrokken bij diverse haalbaarheidsstudies naar transitie methodes en onderzoek bij kansen van nieuwe technieken.


Samenwerken aan een duurzame wereld

Grijs naar groen en onze vaste partners zijn betrouwbare partijen wanneer je energie wil besparen of opwekken. Wij zijn onafhankelijk en leveren onze diensten aan iedereen die wil verduurzamen. Door onze intensieve samenwerking en kennis van zaken op dit gebied kunnen wij vrijwel alle bouwtechnische werkzaamheden en installaties aanbieden en onderhouden.