Synergie All-E, de optimale configuratie voor gasloos wonen

Synergie All-E is een energiesysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare energiebronnen uit de directe omgeving. Door het gebruik van warmte en stroom uit zonlicht, energie uit ventilatielucht, buitenlucht en uit een warmtebuffer kan de warmtevraag van energetisch gerenoveerde woningen onder alle omstandigheden veilig worden ingevuld zonder schade aan de natuur of het leefmilieu. 

Synergie All-E, ontwikkeld voor het seriematig verduurzamen van woonwijken
Nu de roep om echt op te schalen met de verduurzaming harder klinkt dan ooit, dringt ook de werkelijkheid door dat het geen eenvoudige opdracht is.
Huidige zorgen om de verduurzaming niet uit de hand te laten lopen:
- Elektrificeren van de warmtevraag voor bestaande woonwijken geeft een zeer grote netbelasting en hoge kosten voor bewoners.
- Warmtepompen op buitenlucht geven geluidsoverlast en horizonsvervuiling
- Bij gebruik van bodemgebonden warmtepompen worden de drinkwater-voerende aardlagen doorboord met risico op besmetting.
- Door de grote afname van energie voor bestaande bouw kan de bodem sterk afkoelen, regeneratie zal niet meer volledig zijn waardoor de stroomvraag verder toeneemt.
- warmtenetten en diepe geothermie zijn niet op korte termijn beschikbaar, geven zeker risico en zijn zeer kostbaar.

Spreiding in warmtevraag en aanbod zorgt voor probleemloze omschakeling
"Grijs naar groen" ontwikkelde voor de energetische renovatie van bestaande woonwijken het Synergie All-E concept.
De jaarlijks benodigde energievraag wordt uit verschillende bronnen onttrokken, zo kan zonder nadelige bijeffecten voor de woonomgeving kostenefficient worden verduurzaamt.

De voordelen van het All-E energieconcept:
+ Geen buitenunits, geen risico op geluidsoverlast en horizonvervuiling.
+ Geen doorboring van de drinkwatervoerende aardlagen, warmtewisselaar komt in de bovenste warme aardlaag (max 9 meter diep).
+ Warmtebuffer, energie van het dak wordt opgeslagen in de bodem voor later gebruik.
+ Collectieve warmtebuffer mogelijk voor gestapelde bouw of wijkaanpak.
+ Levensduur is zeer hoog door de bronregeneratie, geen afname van de brontemperatuur.
+ Temperatuur van de bodem blijft in balans.
+ Passieve koeling mogelijk, geen netbelasing voor koelfunctie.
+ Tot 12% extra opbrengst op de hybride zonnepanelen door koeling van de zonnepanelen.
+ 100% recyclebare warmtewisselaar in de warmtebuffer welke door de geringe diepte eenvoudig te verwijderen is.
+ Minimale impact in de bebouwde omgeving, slechts lichte apparatuur nodig voor het invoeren van de warmtewisselaars.
+ Warmteopwekking op basis van brontemperatuur, hierdoor worden zeer hoge rendementen gehaald met zeer laag stroomgebruik.
+ Optimale ventilatie door ventialtiewarmtepomp, goed geventileerde woningen.
+ Lage netbelasting doordat de warmtevraag uit diverse bronnen wordt ontrokken.

Hoe werkt Synergie All-E?
Synergie All-E maakt gebruik van de beschikbare energiestromen uit de diverse bronnen in en om de woning.
+ Ventilatielucht: hergebruik van energie uit daglichttoetreding, menselijke aanwezigheid, warmteafgifte elektrische apparatuur en warmtesysteem.
De bijdrage voor verwarming zal gemiddeld 50% zijn.
+ Energie uit buitenlucht: de warmtepomp selecteert de hybride zonnepanelen als bron het rendement hiervan goed is.
De bijdrage voor verwarming zal gemiddeld 30% zijn.
+ Energie uit de bodem: als er te weinig energie uit buitenlucht kan worden onttrokken schakelt de warmtepomp over op de warmtebuffer in de bodem.
+ De warmtebuffer wordt met energie van de hybride zonnepanelen geregenereerd zodat het rendement van de warmtepomp altijd zeer hoog is.
+ Bereiding van tapwater, inclusief legionellaontsmetting kan worden verzorgt door de warmtepomp.
Door de warmteopwekker aan te spreken op de bron met de meeste energie zal er altijd het meest gunstige rendement worden gehaald uit de warmtepomp.
De beschikbare warmtebronnen zijn: ventilatielucht, zonlicht, buitenlucht en zelfs uit een regenbui kan soms nuttige energie worden onttrokken.
De basislast van verwarmen is op basis warmteterugwinning met een kleine ventilatiewarmtepomp, deze zal gemiddeld 50% van de warmtevraag invullen.
De rest van de benodigde energie komt van de hybride zonne panelen, direct of eerst opgeslagen in de warmtebuffer.
In de koude periode van het jaar zal er aanspraak gedaan worden op de opgeslagen energie in de warmtebuffer (gemiddeld 20% van de warmtevraag), de warmtepomp selecteert zelf de beste bron.

Restwarmte uit ventilatielucht wordt hergebruikt
Door een WTW wordt energie aan ventilatielucht onttrokken en weer nuttig gebruikt in de woning, deze is door het jaar heen altijd beschikbaar en geeft een goed rendement.

Hybride zonnepanelen (lucht/water warmtewisselaar)
De warmtewisselaars achter de zonnepanelen (hybride zonnepanelen) ontrekken alle energie uit zonlicht, lucht en regen. Deze energie wordt via een leiding afgegeven aan de warmtepomp die er nuttige warmte van maakt.

Warmtebuffer
Zonneenergie wordt opgeslagen in een warmtebuffer, voor gebruik in de koudste periode vna het jaar.
In de zomer wordt deze buffer ingezet voor koeling van de woning of het koelen van de zonnepanelen.

Hybride zonnepanelen wekken ook stroom op voor de woning 
Doordat de warmtewisselaars in de hybride zonnepanelen de panelen koelen kan dit een positief effect hebben op de stroomopbrengst.

Keuze voor het hoogste rendement
Synergie All-E heeft diverse energiebronnen en zal bij warmtevraag automatisch de bron kiezen welke het hoogste rendement geeft.
Dit is uniek, als er warmte nodig is kiest het systeem waar deze met de hoogste opbrengst te halen is.


Isolatie

Isolatie is de meest rendabele vorm van verduurzamen.
De materialen kunnen probleemloos tientallen jaren functioneren zonder onderhoud en geven een hoger comfort voor de bewoners.
De isolatie van iets oudere nieuwbouwhuizen is kwalitatief vaak nog wel voldoende, maar de isolatiewaarde is te laag.
Bij verschillende bouwdelen zal de isolatie op het juiste niveau moeten worden gebracht, hierdoor heeft uw woning minder energie nodig om warm te blijven in de winter en door de isolatie zal de temperatuur in de zomer ook lager blijven.
Het comfort neemt ook sterk toe doordat koudeval, tocht en vocht tot het verleden behoren.
Recente nieuwbouwhuizen zijn goed geïsoleerd; hier hoeft niets aan te gebeuren.

Stroom opwekken

Met de hybride zonnepanelen combineert u de voordelen van een PVT systeem met de kracht van SolarEdge optimizers. U haalt ook meer rendement uit elk afzonderlijk paneel (periodiek tot 20% meer opbrengst). 

De voordelen:
Maximaal elektrisch en thermisch rendement uit elk paneel
De geïntegreerde module optimalisatie maakt elke configuratie mogelijk zodat elk dakvlak kan worden gebruikt
Installatie- en keuzegemak
Eén omvormer voor verschillende panelen
Esthetisch design en hoogwaardige materialen
Effectief gebruik van dakoppervlak
Maximale veiligheid door uitschakelen bij lekkage
lagere investeringskosten en uitgebreide fabrieksgaranties
Ook geschikt voor koelen van gebouwen en vloeren
Gratis portaal voor inzicht in opbrengst.


Warmte collectors

De benodigde warmte voor de woning wordt verzameld uit natuurlijke bronnen. Door het gebruik van energie van de zon en uit de een warmtebuffer wordt de woning geheel duurzaam verwarmt. De unieke dak en bodemwarmtewisselaars zorgen continu voor een betrouwbare aanvoer van warmte met een minimum aan energieverbruik.

Maximaal gebruik maken van natuurlijke energie
Door het jaar heen ontvangt vrijwel ieder dak in Nederland voldoende energie om de woning te voorzien van warmte en stroom.
In de zomer echter is er een overschot aan energie terwijl bij de grotere vraag naar energie in de winter de aanvoer uit de zon veel minder is.
Om toch voldoende warmte in de winter binnen te krijgen werden in het verleden diepe grondboringen gedaan om dit tekort aan te vullen met aardwarmte.
Bij het boren naar aardwarmte echter worden met het boren naar energie ook gaten in de aardlagen geboord zodat de kans op drinkwaterbesmetting bij grootschalige inzet van deze techniek niet verantwoord is.
Door gebruik te maken van energie welke in de woning aanwezig is, uit buitenlucht, en door energie uit de ondiepe warmtebuffer in de winter kan onder alle omstandigheden aan de energievraag worden voldaan tegen lage stroomkosten.

Hybride zonnepaneel
Dit unieke hybride zonnepaneel heeft in dit energiesysteem een dubbele functie.
Achter een aantal zonnepanelen (afhankelijk van het te onttrekken vermogen) zijn warmtewisselaars aangebracht die hierdoor ook energie voor de warmtepomp kunnen leveren.
Samen met de bodemwisselaar kan onder alle omstandigheden voldoende vermogen worden opgewekt voor verwarming van de woning.

Warmtebuffer
De warmtebuffer en de hybride panelen leveren samen de benodigde energie voor de warmtepomp.
Als warmtebuffer kan gekozen worden uit een metalen of betonnen buffervat, een ondiepe boring, een korf of een horizontaal captatienet. 


Warmte afgifte

Doordat de woning goed is geïsoleerd kan de temperatuur van het verwarmingssysteem aanzienlijk lager.
Lage temperatuur verwarming bespaart ook veel energie in de woning.
Hierbij kan gedacht worden aan lage temperatuur radiatoren of vloer en wandverwarming.
Dit type verwarming is zeer comfortabel doordat de temperatuur in de ruimtes constant gelijk is.
Tocht en koude aan de vloer is dan ook veel minder of geheel verdwenen.

Warmte terugwinning


Gezond ventileren en warmte terugwinnen gaan hand in hand met deze inventive warmte terugwinunit.
Normaal gaat 25 tot 35% van het jaarlijks energiegebruikwoning met ventilatie verloren.
Met warmteterugwinning uit ventilatielucht kan tot 90% van de energie uit de ventilatielucht worden teruggewonnen.
De teruggewonnen warmte kan direct aan het verwarmingssysteem worden afgegeven of worden opgeslagen in de boiler voor de warmwatervoorziening.

Besparing tot 36KWh per dag
De warmte terugwin-unit levert gemiddeld  6500 KWh warmte per jaar.
Met deze unit kan met de energie uit ventilatielucht meer dan 50% van de warmtevraag van een nageisoleerde woning worden bespaard.
Uitgevoerd met drie inregelbare ventilatieniveau´s kan deze unit de bestaande mechanische ventilatiebox vervangen en ook draadloos bedienbaar geleverd worden.
Eventueel ook leverbaar met CO2 sensor waardoor de luchtkwaliteit in de woning zal worden bewaakt en indien nodig worden bijgeregeld.