Synergie TerraSol

Synergie Terrasol is een modulair en schaalbaar verduurzamingssysteem voor bodemgebonden gebouwen.
Synergie gebruikt energie uit de bodem, zonlicht, buitenlucht en hergebruikt de energie in de woning. Hierdoor kan voldoende warmte en koude worden opgewekt met een minimale hoeveelheid energie.


Inleiding energiesysteem TerraSol
Door gebruik te maken van de onuitputtelijk energie van de zon en de aarde voorziet dit zeer duurzame energiesysteem in verwarming en warm tapwater voor de woning.
Het maakt op deze manier maximaal gebruik van de beschikbare energie en opslagcapaciteit welke in de directe omgeving beschikbaar is.
Synergie TerraSol is geschikt voor woningen met een warmtevraag van 20.000 tot 35.000 MJ/jr.

Werking van het energiesysteem
Het uitgangspunt van het Synergie TerraSol energieconcept is opgebouwd rond de werking van een zogenoemde grondbuis.
De binnenkomende ventilatielucht wordt door deze grondbuis geleid en absobeert in de winter bodemenergie zodat de koude buitenlucht wordt voorverwarmd.
In de zomer zal de warme lucht via deze grondbuis worden gekoeld en voor een groot deel worden ontvochtigd.
Desgewenst kan de binnenkomende ventilatielucht verder worden verwarmd via een warmtewisselaar zodat het comfort in de woning altijd optimaal is.
De gewonnen bodemenergie zal voldoende zijn om woningen tot 20.000 MJ/JR te verwarmen en te voorzien van warm tapwater.
Grotere woningen kunnen gebruik malen van dit systeem door zonnewarmte onder de grondbuis in toevoeren zodat de binnenkomende ventilatielucht warmer is en er minder energie nodig is mom de woning te verwarmen.
De bodem wordt via de binnenkomende ventilatielucht in de winter voorzien van koude voor de zomer en in de zomer van warmte voor de winter.
Ook hoeven bij dit energieconcept geen grondboringen te worden gedaan waardoor geen oppervlaktewater bij het drinkwater kan komen.
Anders dan de meeste ventilatiesystemen waarbij ventilatielucht via de roosters boven de ramen de woning naar komt zal bij dit energiesysteem de ventilatielucht via een rooster in de vloer of wand binnenkomen.

Werking in de winter
De ventilatielucht zal in de winter worden voorverwarmd in een grondbuis die bodemenergie afgeeft aan de binnenkomende ventilatielucht.
De uit de bodem ontrokken energie zal de binnenkomende ventilatielucht tot 15 graden hebben voorverwarmd.
Deze energie zal uiteindelijk door de warmtepomp worden gebruikt om de woning te verwarmen.

Werking in de zomer
Goed geïsoleerde huizen raken in de zomer de opgebouwde warmte slecht kwijt, de grondbuis biedt ook hier een duurzaam alternatief voor airconditioning.
Op warme dagen zal de grondbuis de binnenkomende ventilatielucht koelen en voor een groot deel ontvochtigen zodat u altijd een prettig binnenklimaat heeft.

Voordelen en eigenschappen
+ Zeer geschikt voor NOM woningen, passief huizen en energie positieve woningen.
+ Maximaal gebruik van energie en eigenschappen uit de zon, lucht en bodem.
+ Natuurlijke koeling en ontvochtiging van de ventilatielucht in de zomer.
+ Geen doorboring van aardlagen en aantasting grondwatervoorraad.
+ Zeer laag jaarlijks stroomverbruik.
+ Ventilatielucht wordt voorgefilterd.
+ Geen koudeval meer door voorverwarming van de ventilatielucht.
+ Geschikt voor C- en D ventilatiesysteem
+ Schaalbaar en flexibel, geschikt voor diverse typen woningen.
+ Ook geschikt voor luchtverwarming (D-variant)