Skip to main content
  • Energieconcepten voor hoogbouw

Een collectief of decentraal energiesysteem

Bij ieder verduurzamingsproject voor gestapelde bouw moet eerst worden voorgesorteerd op een belangrijke systeemkeuze: wordt het project voorzien van een centraal energiesysteem of leent het zich beter voor een decentrale installatie? Bij ieder project hangt veel af van de situatie met betrekking tot de mogelijkheden van het gebouw, eigendom en eisen rond kosten, geluid en aangezicht.

Duurzaam, gezondheid en kosten

Na inventarisatie en onderzoek kan een energieconcept worden gekozen of ontwikkeld welke past bij de wensen ten aanzien van duurzaamheid, binnenklimaat en cost of ownership. Wij kunnen de voordelen en mogelijkheden van deze concepten inzichtelijk maken en presenteren.

Collectieve energieconcepten voor hoogbouw

Warmtepomp/drycooler

Verwarmen en koelen, hoog COP

Energiesysteem welke gebruik maakt van een collectieve drycooler als buitenunit. Door deze techniek kan energie voor verwarming en koeling vaak intern worden gebruikt met daadoor zeer laag energiegebruik.
+ Stiller dan conventionele systemen
+ Hoog rendement (SCOP)
+ Buitenunit kan ver weg staan
+ Lager stroomgebruik
+ Lange levenduur

PVT-warmtepomp

Geschikt voor collectieve systemen

Alle stroom, warmte en koeling die een gebouw nodig heeft voor kan via deze hybride zonnepanelen uit hetzelfde dakvlak worden onttrokken. Ook geschikt voor collectieve systemen met beperkt plat dak.
+ Geen buitendeel
+ Geen geluid
+ Verwarmen, koelen en warm water
+ Laag stroomgebruik
+ Lange levensduur

Energiedak plat

Warmte en stroom van het platte dak

Een gebouw met een plat dak is een uitgelezen kans om te gebruiken voor opwekking van energie.
Het energiedak plat maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en biedt voorziening in stroom, warmte en koeling. Geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
+ Zeer stil
+ Energie uit zon en lucht
+ Verwarmen en koelen
+ Hoog COP, laag energiegebruik
+ Lange levensduur

Decentrale energieconcepten voor hoogbouw

PVT-warmtepomp

Geschikt voor NL klimaat

Alle energie die een gebouw nodig heeft  (stroom warmte en koeling) kan uit de hybride zonnepanelen worden onttrokken. het systeem kan tevens werken als zonneboiler.
+ Geen buitendeel
+ Geen geluid
+ Verwarmen, koelen, warm water
+ Laag stroomgebruik
+ Lange levensduur

Ventilatiewarmtepomp

Geschikt voor woningen met kleine warmtevraag

Een kleine ventilatiewarmtepomp onttrekt de energie uit de ventilatielucht voor verwarming en warm tapwater. Met een relatief lage investering kan een wooneenheid zonder gas worden vewarmd.
+ Goedkoop
+ Geen buitendeel
+ Weinig geluid
+ WP vermogen 1,7 tot 5 KW
0 Gemidde stroomgebruik
- Geen koeling

EnrgyAIR energiebron/WTW

Zeer geschikt voor C-ventilatie

Gecombineerde energiebron/WTW met aansluitingen voor hergebruik van energie uit ventilatielucht. EnrgyAir is ontwikkeld voor nieuwbouw- en renovatiewoningen. De energiestroom tussen de EnrgyAir en de warmtepomp is Glycol Water.
+ Zeer stil
+ Optimaal gebruik warmte uit ventilatielucht
+ Verwarmen en koelen
+ Hoog COP, laag energiegebruik
+ Lange levensduur