Skip to main content
  • Berekening warmteverlies

Wat is een warmteverliesberekening?

Een warmteverliesberekening (ook wel transmissieberekening genoemd) is een berekening  waarbij het warmteverlies van een gebouw of ruimte wordt berekend. Hiebij wordt gekeken naar de mogelijke verschillende temperaturen van de inpandige ruimtes, de isolatiewaarden van de thermische schil (de verliesoppervlakken), de buitentemperatuur, de massa van het gebouw, het ventilatieverlies én het infiltratieverlies.

Wanneer laat je dit onderzoek doen?

Een warmteverliesberekening is nodig voor een installateur van een all-E  warmtepomp of leverancier van stadsverwarming. Met deze berekening kan er namelijk worden bepaald hoeveel warmte er voor het betreffende gebouw beschikbaar zal moeten zijn om het warmteverlies van een gebouw te kunnen compenseren. Een installateur kan een warmteverliesberekening ook gebruiken om het soort en de afmetingen van het afgitesysteem te bepalen in de verschillende ruimtes.

Een Transmissieberekening heeft als doel;

  • bepalen van het vermogen van de warmteopwekker

  • een comfortabel binnenklimaat te ontwerpen

  • energiebesparing

  • een probleemloze warmteopwekker

  • lagere kosten voor stroom

  • de woning en installatie in balans

Warmtevraag zelf berekenen

Bij bestaande bouw, kunnen kengetallen snel helpen om een inschatting te krijgen van de warmtevraag van een woning. Aan de hand van het werkelijke energieverbruik kan je tot een controle komen. Houd in gedachten dat naast het gebouw zelf ook de ruimtetemperatuur en het gedragspatroon van de bewoner een grote rol speelt in het energieverbruik.
Deze rekentool geeft je snel een beeld van de warmtevraag van jouw woning.
Met de rekentool op deze site maak je een uitgebreide berekening.

Warmtevraag laten berekenen

Om de exacte warmtebehoefte van een woning of ruimte te bepalen, is vaak toch een echte (meestal betaalde) transmissieberekening nodig. Er zijn verschillende bedrijven die deze berekening voor je kunnen maken, bijvoorbeeld:
- Leever (va € 175,-)
- Den Hartogh

Meer onderzoeken