Skip to main content

Maatregelen voor woningen aan de Rietdekkershoek

De straat Rietdekkershoek ligt in de plaats Bunnik. Met een gemiddelde oppervlakte van 153 vierkante meter zijn de woningen betrekkelijk groot. De grootste woning in de straat is 228 m2. De kleinste woning in Rietdekkershoek heeft een oppervlakte van 129 m2.

De Rietdekkershoek heeft veel bewoners die hier langer wonen maar ook een aantal die er kortgeleden zijn komen wonen. Omdat iedereen eigen redenen heeft om dingen wel of niet te doen en op welke manier hebben we de situatie in kaart gebracht zoals deze is voor verschillende woningen. 

Het onderzoek naar de maatregelen.
Na een buurtbijeenkomst zijn er een aantal woningen bezocht en opgenomen met de warmtebeeldcamera. Hieruit blijkt dat er bij veel woningen in verschillende periodes al diverse maatregelen zijn genomen waardoor niet iedereen dezelfde maatregelen kan/hoeft toe te passen.
Er zijn echter voor deze woningen een aantal specifieke constructies/maatregelen. Het advies is om de haalbaarheid en investering van een aantal maatregelen te laten onderzoeken om deze als gewenst te kunnen afnemen bij de aanbieder. • Uitleg warmtebeeldcamera

  Een warmtebeeldcamera is een betrouwbare manier om warmteweerstand van gebouwen te onderzoeken. De warmtebeeldcamera ook wel thermografische camera genoemd, gebruikt voor het maken van warmtefoto’s de infraroodstraling welke een oppervlak afgeeft. Zo kan vanaf een afstand en zonder contact met jouw woning de temperatuur worden gemeten. De camera meet infraroodstraling welke wordt omgezet in warmtebeelden waarbij de temperatuurverschillen zichtbaar worden gemaakt d.m.v. van kleuren. De kleuren op het plaatje komen overeen met de temperaturen zodat we niet alleen de actuele temperatuur kunnen waarnemen maar ook een optisch vergelijk kunnen waarnemen ten opzichte van de omringende objecten en materialen. Zo kan bepaald worden hoe de isolatieweerstand is en waar warmtelekken zijn.

 • Foto's vanaf buiten

  Bij warmtebeeldfoto’s welke vanaf buiten zijn genomen zal een warmtelek met veel warmteverlies met een rode kleur worden aangegeven, oranje/geel heeft minder warmteverlies. De blauwachtige kleuren geven aan dat hier minder warmteverlies is.

  Hetzelfde oude isolatieglas en toch meer warmteverlies
  Op deze foto is goed te zien dat het warmteverlies van het raam links groter is. Doordat de gordijnen over de vensterbank hangen zal de temperatuur bij dit raam hoger zijn dan in de ruimte waardoor je meer warmte verliest.

 • Foto's vanaf binnen

  Bij warmtebeeldfoto’s welke vanaf binnen zijn genomen zal een warmtelek met veel warmteverlies met een blauwe kleur worden aangegeven, oranje/geel heeft minder warmteverlies. De roodachtige kleuren geven aan dat hier minder warmteverlies is of een warmtebron.

  Een koude buitenmuur met veel energieverlies
  De spouw van de buitenmuur is lang gelden al eens geïsoleerd. De isolatiewaarde is niet hoog doordat er een relatief smalle spouw is en verdichting van de ouder isolatie een verminderde isolatiewaarde geeft. De gemeten temperaturen laten zien dat de isolatiewaarde circa 0,9 is. Het verlies in de woonkamer is hierdoor circa 9 M3 aardgas per m2 per jaar. De oude isolatie verwijderen en opnieuw isoleren geeft een besparing van ca 30%, een goed geïsoleerde voorzetmuur zal meer dan 80% besparen.

Warmtebeelden vanaf de buitenkant (isolatie)

Zijgevel

De isolatie is op verschillende plekken verzakt of niet goed aangebracht

Uitbouw en voordeur

De uitbouw is matig geïsoleerd, de voordeur heeft geen HR++ glas

De voorpui

Slecht isolerend glas, warmteverlies boven het kozijn, de voordeur en het houten deel van de uitbouw verliezen veel warmte.

Standaard isolatieglas

Het is goed te zien dat het kozijn beter isoleert dan het glas, Bij HR++ of HR+++ is dit andersom.

Let op de muur

Precies achter deze niet/slecht geïsoleerde muur bevinden zich verwarmingsbuizen. De muur verliest hierdoor extra veel warmte.

Achterpui

Voorzien van HR++ glas

Warmtebeelden vanaf de binnenkant (isolatie)

Voordeur

Veel voordeuren zijn niet of slecht geïsoleerd. Er zijn isolerende voordeuren leverbaar.

Wanden uitbouw

De uitbouw is slecht geïsoleerd

Oud isolatieglas

Oud isolatieglas vervangen voor HR++ of liever HR+++ is een zeer goede keuze. Zorg ervoor dat de gordijnen niet over de verwarming vallen, het beste eindigen deze op de vensterbank.

Vloer

Ook via de vloer verliezen veel woningen warmte. Isoleer niet geïsoleerde vloeren tot Rc 3,5 of hoger

Het koude trapgat

Koude lucht van de bovenverdieping valt naar beneden, de koude buitengevel versterkt het effect.

Koude buitengevel

Hier is goed het verschil in warmteverlies te zien tussen het verlies op de matig geïsoleerde buitengevel en een binnenmuur.

Het koude plafond

Warmteverlies via het plafond en de koude slaapkamers (vaak met ramen open).

Warme verdiepingvloer

De warmte van beneden trekt door de vloer en gaat vaak via open ramen verloren.

Aansluiting vloer/dak/gevel

Warmteverlies door kieren en koudebruggen bij de aansluitingen van gevel/dak en vloer

Buitengevel (zolder)

Ook hier is duidelijk te zien dat de buitengevel zeer koud is.

Dak

Isoaltie van het dak en kierdichting bij de aansluitingen op de gevel, vloer en in de nok gaat veel opleveren.

Dakraampje

Het oude dakraampje verliest veel warmte en kiert behoorlijk.

Doorlopende gevels en schoorsteen

Gevels en schoorsteen zijn vaak tot boven de isolatie uitgebouwd waardoor ze in contact staan met de koude buitenlucht. Bij aanpak dak of zolder ook isoleren kan je extra energie besparen.

Enkel glas dakkapel

De oude dakapellen hebben geen isolatieglas, het vriest aan de binnenkant bij het onderzoek.

Een niet geïsoleerde dakkapel

Er is geen ruimte voor isolatie of isolatieglas. Vervangen voor een goed  geïsoleerde uitvoering is het beste.

Kleinere maatregelen

Voordeur tocht

Veel voordeuren zijn niet of slecht geïsoleerd en kieren

Ventilatie toilet

let op de terugslagklep in de ventilator van de toilet, dit voorkomt veel koude.

Kierdichting aanbouw

Koude verzameld zich onder het slecht geïsoleerde dak van de aanbouw en komt via kieren de hal in.

Deur en gevel naar uitbouw

Zowel de deur als de muur naar de hal zijn koud doordat de temperatuur is de hal lager is en de muur daartussen niet geïsoleerd. Let ook op de kierdichting.

Leidingen isoleren

De matige isolatie van het dak is goed zichtbaar. Warmte van verwarmingsleidingen verwarmen achter het knieschot is zichtbaar.

Gordijnen isoleren ook

Op tijd de gordijnen dicht geeft ook besparing. Let op, niet de gordijnen over de radiator!

Bespaar tot 50% met isolatie

Dak

Dakisolatie is vooral bij oudere woningen de meest effectieve vorm van woningverduurzaming.
Als het dak nog in originele staat is zal er veel warmteverlies zijn via het dak. Het is dan vaak eenvoudig mogelijk om een isolerende laag tegen de binnenkant van het dakbeschot te bevestigen; bijvoorbeeld tussen de houten balken. Wanneer de isolerende laag niet dikker is dan de balken, kan het dak daarna strak afgewerkt worden, bijvoorbeeld met gipsplaten. Denk bij de isolatieklus ook aan kierdichten en de dampremmer.

Als je nu al van het aardgas wil.
Om over te stappen op een warmtepomp is het verstandig om een minimale isolatiewaarde van 3,5 voor het dak aan te houden. Maar meer isolatie is natuurlijk altijd beter. Controleer in het tabel of jouw huidige isolatie geschikt voor de overstap op de warmtepomp.

Dikte isolatiemateriaal  Indicatie Rc-waarde Isolatiewaarde
0 cm 0,2 Geen / Slecht
3 tot 5 cm 1,3 Matig
8 tot 10 cm 2,7 Redelijk
14 tot 17 cm 4 of meer Goed
21 cm of meer 6 of meer Zeer goed

Rc is de isolatiewaarde die bepaald is door de isolatiewaarde en de dikte van het totale isolatiepakket. De dikte van isolatiemateriaal is een eenvoudige manier om te checken hoe goed de isolatiewaarde is. Omdat er verschillende soorten isolatie zijn, kan het zijn dat de isolatie in jouw woning afwijkt van de waardes in dit tabel.
Controleer het soort en zoek dan de isolatiewaarde bij de dikte van de isolatie.

Muren

Woningen uit deze bouwperiode hebben inmiddels allemaal een spouwmuur. Soms zijn de muren al eens geïsoleerd en is dit verzakt. Laat dit controleren door een isolatiebedrijf. Spouwmuurisolatie is waarschijnlijk de best rendabele isolatiemaatregel die je kan laten uitvoeren. Wil je meer isolatie, dan kan je in veel gevallen isolatie aan de binnenzijde of aan de buitenkant laten aanbrengen. Of de isolatie voldoende is, hangt af van wat jouw doelen zijn.

Als je van het aardgas wil
Om over te stappen op een warmtepomp is het slim om een minimale isolatiewaarde van 2,5 voor muren aan te houden. Meer isolatie is natuurlijk altijd beter. Controleer in het tabel of jouw huidige isolatie geschikt voor de overstap op de warmtepomp.

Dikte isolatiemateriaal  Indicatie Rc-waarde Isolatiewaarde
0 cm 0,2 Geen / Slecht
3 tot 5 cm 1,3 Matig
8 tot 10 cm 2,7 Goed
14 tot 17 cm 4 of meer Zeer goed

Rc is de isolatiewaarde die bepaald is door de isolatiewaarde en de dikte van het totale isolatiepakket. De dikte van isolatiemateriaal is een eenvoudige manier om te checken hoe goed de isolatiewaarde is. Omdat er verschillende soorten isolatie zijn, kan het zijn dat de isolatie in jouw woning afwijkt van de waardes in dit tabel.
Controleer het soort en zoek dan de isolatiewaarde bij de dikte van de isolatie.

Vloer

De woningen uit deze bouwperiode hadden nog geen vloerisolatie. Dit is een rendabel maatregel. Soms is er hier en daar al eens geïsoleerd, maar is het voldoende en kan het beter? Veel hangt af van wat jouw doelen zijn.

Ik wil van het aardgas
Om over te stappen op een warmtepomp is het beste om een minimale isolatiewaarde van 3,5 voor de vloer aan te houden, ga je vloerverwarming toepassen, ga dan liever naar een Rc-waarde van 5,0.

Over Rc-waardes
Rc is de isolatiewaarde die bepaald is door de isolatiewaarde en de dikte van het totale isolatiepakket. 

Naad en kierdichting

Een betrekkelijk eenvoudige maatregel bij het energiezuinig maken van een woning is het kierdichten. Er gaat op koude en winderige dagen namelijk veel energie verloren door allerlei naden en kieren. Koude lucht komt door naden en kieren binnen en warmte lekt hierdoor snel weg naar buiten. Dit zorgt voor tochtklachten en warmteverlies. Tocht is één van de belangrijkste factoren waardoor we ons huis als niet comfortabel ervaren.

Bij helemaal overstappen op de warmtepomp
Met goede kierdichting verlaag je de warmtevraag van de woning zodat je minder energie gebruikt, als je kiest voor een volledige warmtepomp (all-E) kan je bovendien vaak een kleiner vermogen warmtepomp aanschaffen als de kierdichting zeer goed is.

Controleer het ventilatiesysteem!
Controleer voor de kierdichting of de ventilatie voldoende op orde is. In oudere woningen zorgen naden en kieren immers nog voor wat luchtverversing. Ga je aan de slag met het verbeteren van de naden en kieren in jouw woning? Houd de ventilatievoorziening dan goed in de gaten.
Controleer deze eventueel met een CO2 meter.
Naar energiezuinige ventilatiesystemen...

Isolatieglas en raamroosters

Oudere woningen zijn vanaf de bouw minder goed geïsoleerd dan nieuwe. Energieverlies via het glas, kozijnen en deuren kan vaak eenvoudig worden aangepakt door het te vervangen. Soms is er hier en daar al eens glas vervangen, we kunnen dit als collectief laten controleren door een glaszetter.


Ik wil maximaal besparen
Wil je maximale besparing, dan is het raadzaam om in plaats van HR++, voor HR+++ (drievoudig glas) te kiezen. 

Controleer in het tabel of de isolatie geschikt voor de overstap op de warmtepomp. HR++ is hierbij voldoende, HR+++ is optimaal.

 Ramen Isolatiewaarde 
Enkel glas Geen / slecht
Gewoon dubbel glas (geen HR++) Matig
HR++ glas Goed
Triple glas (HR+++) Zeer goed

Wel of geen roosters in de ramen?
Heeft je woning geen ventilatiesysteem, kies dan een eerste een ventilatiesysteem voordat je glas besteld. Dit bepaald namelijk of je roosters in de ramen nodig hebt of niet.
A & C-ventilatie -> wel roosters in de ramen
D & decentraal ventileren -> geen rooster in de ramen
Als je voor roosters in de ramen kiest, denk er om dat dit een zelfregelende uitvoering is, deze sluit een beetje met harde wind zodat er geen overmatige trek of tocht in jouw huis komt.

Kozijnen en deuren

Kozijnen
Vooral metalen kozijnen geven de warmte vanuit de woning snel door naar buiten (vaak te herkennen aan condens aan de binnenzijde).

Deuren
Ook deuren zoals paneeldeuren en hardhouten deuren geven veel warmteverlies vanwege de geringe dikte en de relatief lage isolatiewaarde van hout.
Als je kozijnen of deuren gaat vervangen moet je weten dat er ook geïsoleerde uitvoeringen zijn. Let ook goed op de U-waarde, hoe lager deze is des te beter de isolatie is.

Kierdichting
Controleer de kierdichting van de deuren en ramen, plaats indien nodig rubbers of profielen.
Kies bij vervangen van deuren of draaiende ramen voor dubbele kierdichting.

Een duurzame installatie

Energiezuinige ventilatie

Goede ventilatie is belangrijk voor onze gezondheid, het voorkomt ook schimmels en vochtproblemen. Oudere woningen hebben vanaf de bouw geen ventilatiesysteem. Luchtverversing gebeurde vaak via open ramen en kieren waardoor veel energie verloren gaat. Inmiddels zijn er slimme manieren om je huis goed, energiezuinig en met minder tocht te ventileren. Kies een energiezuinig ventilatiesysteem dat bij jouw woning past. Je vindt alle mogelijkheden op Gezond en energiezuinig ventileren.

Cv-ketel met hybride warmtepomp

Heb je nog een jonge cv-ketel of is jouw woning nog niet voldoende geïsoleerd? Een hybride warmtepomp is dan waarschijnlijk de beste keuze om snel op energiekosten te besparen. Een hybride warmtepomp gaat gemiddeld 15 jaar mee zodat je ruim de tijd hebt om de woning verder klaar te maken voor overschakeling naar aardgas-vrij.
Kies een hybride warmtepomp die het beste bij jouw woonsituatie past.

Lage temperatuur verwarming

Ik blijf voorlopig hybride
Wil je nog niet direct overschakelen op duurzame verwarming met een warmtepomp en blijf je voorlopg hybride? Dan moet je weten dat lage temperatuurverwarming nu nog niet noodzakelijk is maar je hiermee wel kan besparen.

Ik wil nu overschakelen naar aardgasvrij
Wil je direct of in stappen overschakelen op duurzame verwarming met een warmtepomp? Dan moet je weten of je op lage temperatuur kan verwarmen als het koud is (liefst lager dan 40 graden en maximaal 50 graden). Is deze nog te hoog, kies dan voor lage temperatuurverwarming zoals convectoren of vloerverwarming.

Volledige warmtepomp (all-E)

Een volledige warmtepomp (all-electric /all-E) zorgt voor verwarming én voor warm water in de badkamer en de keuken. Als je ook nog elektrisch gaat koken, woon je helemaal zonder aardgas.
Er zijn veel soorten warmtepompen in verschillende vermogens.
Voor een volleige warmtepomp Moet je wel alle isolatiemaatregelen goed hebben uitgevoerd en tevens lage temperatuurverwarming hebben.
Laat je eerst adviseren over de warmtepomp die bij jouw past en voldoende warmte kan geven voor jouw woning.
Over de warmtevraag van de woning.

Zonnepanelen en thuisbatterij

Met zonnepanelen kan je stroom maken uit daglicht zodat je eenvoudig op stroomkosten kunt besparen. Vraag aan jouw installateur de meerprijs voor een hybride omvormer, zo heb je al een voorbereiding om later ook stroom op te kunnen slaan.

Maatregelen voor collectieve aanpak

 • Uitbouw/entree

  De uitbouw/entree heeft het karakter buiten de thermische schil gebouwd te zijn geplaatst. Dit is ook de reden dat het weinig comfortabel is, door de lage compactheid veel koelend oppervlak heeft en slechte kierdichting heeft.
  Bij het aanpakken van de dit bouwdeel is het verstandig overal een isolatiewaarde aan te houden (indien mogelijk) van het huidige bouwbesluit. let op de kierdichting.

 • Metalen gevelplaten voor en achter

  De gevel voor en achter is afgewerkt met metalen gevelplaten waarachter matige isolatie en een asbesthoudende dampremmer zijn verwerkt. Bij het aanpakken van deze bouwdelen voor isolatie kan tevens het asbest worden verwijderd en de gevel worden voorzien van een frisse look. Deze maatregel leent zich zeer goed voor collectieve aanpak.

 • Controle en isolatie gevels

  Door de jaren heen zijn de meeste gevels geïsoleerd, sommige laten echter een warmtebeeld zien waarbij het mogelijk is dat de isolatie op plekken ontbreekt of uitgezakt is. Dit kan door een isolatiebedrijf worden vastgesteld en veelal worden hersteld. Tevens kunnen dan ook de kleine muurtjes, die veelal niet zijn geïsoleerd, worden aangepakt.

 • Oude dakkapellen en dakramen

  Veel woningen hebben nog oude dakkapellen met zeer weinig isolatie, aluminium kozijnen en enkel beglazing. Omdat de afmetingen hiervan gelijk zijn kan het voordelig zijn om deze maatregel collectief aan te besteden. Dakkapellen kunnen door een bedrijf prefab worden gemaakt en in een aantal uur worden geplaatst.

 • Decentrale ventilatie

  De vorm van de woning en de inrichting maakt het voor de meeste mensen niet rendabel om een energiezuinig centraal ventilatiesysteem aan te laten leggen. Een decentrale ventilatie (woonkamer) kan voor de meeste zeer gunstig uitpakken vanwege de beschikbare ruimte n de woning. Ook dit kan collectief worden aangeboden, de repeterende handeling maakt het voor bedrijf interessant om aan te bieden.

 • Isolatieglas

  Een lokale glaszetter zal over het algemeen geïnteresseerd zijn om een aanbieding te doen voor het vervangen van oud isolatieglas naar HR++ of HR+++. Houd er rekening mee dat je geen roosters nodig hebt in ruimtes waar je een decentraal- of een balansventilatiesysteem hebt of laat plaatsen. Bij C-ventilatie heb je deze ventilatieroosters juist weer wel nodig.

 • Vloerisolatie

  Aangezien de vloeren vergelijkbaar zijn van opbouw is het raadzaam de niet geïsoleerde vloer door één bedrijf te laten isoleren. Dit is zeker voordeliger dan dit zelf organiseren. Kies voor isolatieschuim of meerlaags folie met een isolatiewaarde van minimaal 3,5. Bij vloerverwarming is RC 5,0 beter.

Jouw stappenplan naar 2050

Welke route naar 2050 neem jij?

Veel mensen willen aan de slag met het duurzaam maken van de woning maar weten niet waar te beginnen en vooral….. niet waar naartoe? Want hoe kan je aan de slag met je woning als je geen einddoel hebt.

Wat gaat het worden met die transitie?

Er zijn mensen die zeggen dat we allemaal aan de warmtepomp moeten of juist beter kunnen wachten op waterstof, anderen zetten volledig in op warmtenetten, wie heeft gelijk?
De waarheid is dat we alle technieken nodig hebben om in 2050 onze huizen zonder fossiele brandstof verwarmen. De uitdaging is om in elke situatie de juiste techniek toe te passen.

Hoe snel gaat dat allemaal?
Het kan zijn dat in jouw wijk hernieuwbaar gas aangeboden gaat worden of een warmtenet wordt aangelegd. Dit is nu in veel gevallen nog niet besloten of zijn er eerst nog (aanvullende) onderzoeken of vergunningen nodig.
Het aanleggen van warmtenetten kan ook nog tot wel 8 tot 10 jaar in beslag nemen. Maar als je nu aan de slag wil gaan is een hybride of een volledige warmtepomp in ieder geval de snelste, en waarschijnlijk ook de voordeligste keuze.

We zijn op zoek naar de voordeligste warmte

De goedkoopste warmte zal in de meeste gevallen van een warmtepomp komen, deze kan namelijk van één deel stroom tot wel meer dan vijf delen warmte maken. Het voordeel is dat je de stroom gedeeltelijk zelf kan opwekken met zonnepanelen.
Over de prijs van warmte uit warmtenetten en waterstof in de toekomst kunnen we niet veel zeggen, deze zal bepaald worden door de aanbieder die het netwerk heeft aangelegd of degene die de waterstof produceert. Het aanleggen van warmtenetten is zeer tijdrovend en groene waterstof zal niet eerder dan in 2035 in serieuze hoeveelheden geleverd kunnen worden. Hernieuwbaar gas uit reststromen kan wel een interessante optie zijn omdat de samenstelling van dit gas gelijk is aan aardgas en daardoor waarschijnlijk de voordeligste energiedrager kan worden in de toekomst. De beschikbaarheid hiervan is echter niet voldoende voor de warmtevraag van dit moment, een hybride warmtepomp blijf in de toekomst nodig.

En wat kan ik dan nu doen?

Je bent het beste uit als je alle isolatiemaatregelen, de energiezuinige ventilatie en de kierdichting heel serieus uitvoert, dit bespaard je elk jaar weer veel energie en kosten. Neem je daarna ook lage temperatuurverwarming, dan krijg je naast de besparing ook nog extra comfort in je huis. Het bijkomende voordeel is dat jouw huis klaar wordt voor alle verwarmingsbronnen die in de toekomst aangeboden kunnen worden.

Hybride warmtepomp
In alle gevallen kan je nu al een hybride warmtepomp aanschaffen, deze kan je gewoon blijven gebruiken in combinatie met een warmtenet of hernieuwbaar gas. Kies je direct al een hybride warmtepomp met tapwaterboiler, dan kan je deze verder uitbreiden bij de volledige omschakeling naar de warmtepomp.

 • Welke route kies jij?

  Nu hybride, later een volledige warmtepomp

  Er moet aan jouw huis nog wel wat gebeuren voordat je kan overschakelen. Deze route geeft je de tijd om de woning verder klaar te maken voor omschakeling op de warmtepomp.

 • Welke route kies jij?

  Nu hybride, later over op een warmtenet

  Er moet aan jouw huis nog wel wat gebeuren voordat je kan overschakelen. Deze route geeft je de tijd om de woning verder klaar te maken voor omschakeling op een warmtenet. 

  Misschien weet je nog niet of deze in jouw wijk aangelegd zal worden, in dat geval is jouw woning ook klaar voor een volledige warmtepomp of een hybride warmtepomp in combinatie met een cv-ketel op hernieuwbaar gas.

 • Welke route kies jij?

  Nu hybride, later hybride met hernieuwbaar gas

  Er moet aan jouw huis nog wel wat gebeuren voordat je kan overschakelen. Je kunt al beginnen met een hybride warmtepomp en je hebt de tijd om de woning verder klaar te maken voor de verdere omschakeling op een hybride warmtepomp in combinatie met groen gas.

  Misschien weet je nog niet of er in jouw wijk hernieuwbaar gas aangeboden gaat worden, in dat geval is jouw woning ook klaar voor een volledige warmtepomp of een warmtenet.

 • Welke route kies jij?

  Je bent al goed op weg en kunt al bijna over op de warmtepomp

  Je hebt jouw woning nu al goed geïsoleerd en alle kieren zijn dicht.
  Ook heb je al een energiezuinig ventilatiesysteem aangelegd.
  Voordat je rendabel kunt overschakelen op de warmtepomp is het alleen nog nodig om lage temperatuur verwarming aan te leggen.

Onderwerpen die je ook kunnen helpen