Synergie, alle energie uit natuurlijke bron

Synergie is een modulair en schaalbaar verduurzamingssysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare duurzame energiebronnen uit de directe omgeving. De onderdelen van het Synergie energiesysteem versterken elkaar in hoge mate waardoor rendementen tientallen procenten hoger zijn dan losse maatregelen. Synergie gebruikt energie uit zonlicht, lucht, ventilatielucht, de aarde en zelfs uit regen. Hierdoor kan onder alle omstandigheden warmte worden opgewekt met een laag elektrisch verbruik.


Warmte opslag, energie voor de koudere periode
Van de lente tot de herfst is veel zonne-warmte beschikbaar terwijl in de winter deze juist meer nodig is.
Warmtewisselaars achter de zonnepanelen (hybride zonnepanelen) ontrekken alle beschikbare warmte uit zonlicht, lucht en regen. Deze warmte wordt gebruikt om de zonneboiler te voorzien van warmte of de aardbron te voeden met warmte voor later gebruik.
Het synergie energiesysteem heeft hierdoor een zeer groot regenererend vermogen waardoor een relatief kleine aarbron gebruikt kan worden.
Deze aardbron kan door de warmte van de hybride zonnepanelen in korte tijd op een zeer gunstige temperatuur gebracht worden, een warmtepomp kan hierdoor met een lager stroomverbruik de benodigde warmte produceren.
Zelfs in de winter zal energie uit zonlicht aan de aardbron worden toegevoegd om de brontemperatuur zo gunstig mogelijk te houden.

Keuze voor het hoogste rendement
Synergie heeft diverse energiebronnen en zal door het jaar heen de bron kiezen welke het hoogste rendement geeft.
Dit is uniek, als er warmte nodig is kiest het systeem waar deze voor de laagste prijs te halen is.
In de zomer zal de warmte uit zonlicht voor het grootste deel genoeg zijn voor de warmtevraag, in de lente en herfst zal er meer energie uit restwarmte worden ontrokken en in de winter wordt het laatste deel ingevuld met de opgespaarde warmte en aardwarmte.
Alle overschotten van warmte worden naar de boiler of de aarde gebracht voor later gebruik.


Isolatie

Isolatie is de meest rendabele vorm van verduurzamen.
De materialen kunnen probleemloos tientallen jaren functioneren zonder onderhoud en geven een hoger comfort voor de bewoners.
De isolatie van iets oudere nieuwbouwhuizen is kwalitatief vaak nog wel voldoende, maar de isolatiewaarde is te laag.
Bij verschillende bouwdelen zal de isolatie op het juiste niveau moeten worden gebracht, hierdoor heeft uw woning minder energie nodig om warm te blijven in de winter en door de isolatie zal de temperatuur in de zomer ook lager blijven.
Het comfort neemt ook sterk toe doordat koudeval, tocht en vocht tot het verleden behoren.
Recente nieuwbouwhuizen zijn goed geïsoleerd; hier hoeft niets aan te gebeuren.

Stroom opwekken

Met de hybride zonnepanelen combineert u de voordelen van een PVT systeem met de kracht van SolarEdge optimizers. U haalt ook meer rendement uit elk afzonderlijk paneel (periodiek tot 20% meer opbrengst). 

De voordelen:
Maximaal elektrisch en thermisch rendement uit elk paneel
De geïntegreerde module optimalisatie maakt elke configuratie mogelijk zodat elk dakvlak kan worden gebruikt
Installatie- en keuzegemak
Eén omvormer voor verschillende panelen
Esthetisch design en hoogwaardige materialen
Effectief gebruik van dakoppervlak
Maximale veiligheid door uitschakelen bij lekkage
lagere investeringskosten en uitgebreide fabrieksgaranties
Ook geschikt voor koelen van gebouwen en vloeren
Portaal voor inzicht in opbrengst.


Warmte collectors

De benodigde warmte voor de woning wordt verzameld uit natuurlijke bronnen. Door het gebruik van energie van de zon en uit de aarde wordt de woning geheel duurzaam verwarmt. De unieke dak en bodemwarmtewisselaars zorgen continu voor een betrouwbare aanvoer van warmte met een minimum aan energieverbruik.

Maximaal gebruik maken van natuurlijke energie
Door het jaar heen ontvangt vrijwel ieder dak in Nederland voldoende energie om de woning te voorzien van warmte en stroom.
In de zomer echter is er een overschot aan energie terwijl bij de grotere vraag naar energie in de winter de aanvoer uit de zon veel minder is.
Om toch voldoende warmte in de winter binnen te krijgen werden in het veleden diepe grondboringen gedaan om dit tekort aan te vullen met aardwarmte.
Bij het boren naar aardwarmte echter worden met het boren naar energie ook gaten in de aardlagen geboord zodat de kans op drinkwaterbesmetting bij grootschalige inzet van deze techniek niet verantwoord is.
Door inteligent gebruik te maken van opslag van warmte als er overschot is en de inzet van hoogwaardige warmtepomptechniek kan met zeer kleine boringen of horizontale bodemcollectors volstaan.

70% energie uit zon, lucht en regen, 30% uit aarde
Ongeveer 70% van de jaarlijkse vraag naar warmte kan worden ontrokken aan zonlicht en de energie uit buitenlucht.
Door dit overschot aan warmte op te slaan in de bodem kan er worden volstaan met een zeer kleine aardcollector (tot 60% kleiner dan normaal).
Bij nieuwbouw of aanbouw kan gebruik worden gemaakt van energiepalen in plaats van heipalen.

Hybride zonnepaneel
Dit unieke hybride zonnepaneel kan warmte en stroom opwekken.
De basis is een standaard zonnepaneel waarachter een warmtewisselaar wordt aangebracht.
Hierdoor kan vrijwel ieder zonnepaneel worden gekozen en kunnen bestaande daken waar al zonnepanelen zijn geplaatst ook worden voorzien van deze techniek.
Deze unieke wisselaar haalt energie uit zon, lucht en regen en heeft een thermisch rendement dat 250 tot 350% hoger is dan bij het opwekken van stroom.
Doordat de panelen worden gekoeld zal de elektrische opbrengst tot 20% hoeger zijn dan bij vergelijkbare panelen zonder dit systeem.
Alle warmte die niet in de woning wordt gebruikt wordt opgeslagen in de bodem.

Bodemcollector
De opgeslagen energie van de hybride zonnepanelen aangevuld met energie uit de aarde voorzien ook in de koude maanden in voldoende warmte voor de woning.
Als er geen kruipruimte aanwezig is of deze niet bruikbaar is kan er één of meerdere korte vertikale wisselaars worden toegepast.Warmte afgifte

Doordat de woning goed is geïsoleerd kan de temperatuur van het verwarmingssysteem aanzienlijk lager.
Lage temperatuur verwarming bespaart ook veel energie in de woning.
Hierbij kan gedacht worden aan lage temperatuur radiatoren of vloer en wandverwarming.
Dit type verwarming is zeer comfortabel doordat de temperatuur in de ruimtes constant gelijk is.
Tocht en koude aan de vloer is dan ook veel minder of geheel verdwenen.

Warmte terugwinning


Gezond ventileren en warmte terugwinnen gaan hand in hand met deze inventive warmte terugwinunit.
Normaal gaat 25 tot 35% van het jaarlijks energiegebruikwoning met ventilatie verloren.
Met warmteterugwinning uit ventilatielucht kan tot 90% van de energie uit de ventilatielucht worden teruggewonnen.
De teruggewonnen warmte kan direct aan het verwarmingssysteem worden afgegeven of worden opgeslagen in de boiler voor de warmwatervoorziening.

Besparing tot 36KWh per dag
De warmte terugwin-unit levert gemiddeld  6500 KWh warmte per jaar.
Met deze unit kan met de energie uit ventilatielucht meer dan 50% van de warmtevraag van een nageisoleerde woning worden bespaard.
Uitgevoerd met drie inregelbare ventilatieniveau´s kan deze unit de bestaande mechanische ventilatiebox vervangen en ook draadloos bedienbaar geleverd worden.
Eventueel ook leverbaar met CO2 sensor waardoor de luchtkwaliteit in de woning zal worden bewaakt en indien nodig worden bijgeregeld.Synergie app 1Uitvoeringen en toepassingen van het Synergie-concept
Het Synergie energie concept is leverbaar in verschillende vermogens.
Hierdoor is Synergie is ook zeer goed te gebruiken in andere bouwvormen zoals: appartementegebouwen, flats of bedrijfgebouwen.
Als u reageerd via het formulier nemen wij contact met u op hierover.