Skip to main content
  • Thermografisch onderzoek

Wat is thermografisch onderzoek?

Bij thermografisch onderzoek worden infraroodfoto's gemaakt met een speciale warmtebeeldcamera. Met dit onderzoek kunnen onder andere warmtelekken en bouwfouten worden opgespoord. De gemaakte beelden worden vaak samen met andere onderzoeksmethodes gebruikt als basis voor woningverbetering. 

Wanneer laat je dit onderzoek doen?

Thermografisch onderzoek laat je uitvoeren wanneer je het idee hebt dat je energie kan besparen door isolatie of je vochtproblemen hebt in de constructie.

Onderzoeksgebeiden voor thermografie

  • Mogelijkheden voor energiebesparing

  • Waarom je tocht in huis ervaart

  • Schimmelplekken in de woning

  • Controle op werking van oudere isolatie

  • Koudebruggen en bouwfouten

  • Controle van vloerverwarming

  • Problemen door doorslag van vocht

Thermografisch onderzoek voor energiebesparing

Met een thermografische camera maken we foto’s van het gebouw. De camera meet de warmte van de woning op verschillende plekken en zet dit om in een duidelijk warmtebeeld. Aan de kleurverschillen is dan te zien of en waar het warmteverlies is. Bij de uitwerking van het onderzoek ontvang je een rapportage waarin je kan zien waar je in jouw woning energie kan besparen.

Omstandigheden bij thermografisch onderzoek

Het is belangrijk dat er voldoende temperatuurverschil is met buiten. Op die manier komen de verschillen nog beter naar voren en kan een goede meting worden gedaan. Het verschil tussen binnen en buiten moet minimaal 10 graden Celsius zijn, daarom kan dit onderzoek het beste in de winter plaatsvinden. Om direct zonlicht op het gebouw te vermijden worden de onderzoeken bij voorkeur in de moren gedaan. Voor een goed contrast is de woning op een temperatuur van ca 20 graden en zijn ramen en deuren minimaal één uur voor de opname gesloten.

Meer onderzoeken