Skip to main content
  • Decentraal ventileren

Wat is decentrale ventilatie?

Decentrale ventilatie is één van de vijf ventilatiesystemen welke in Nederland wordt gebruikt. Een kenmerk van een decentraal systeem is dat er geen ventilatiekanalen nodig zijn. De zogenaamde overstroom van ventilatielucht tussen verschillende ruimtes is hierbij dan ook niet van toepassing. Een decentrale ventilatie-unit zal per verblijfsruimte (woonkamer of slaapkamer) nodig zijn. Dit kan een goede oplossing zijn in éénkamer woonruimtes en bijvoorbeeld in een uit- of aanbouw welke door de ligging niet op het centrale systeem kan worden aangesloten.

Decentrale ventilatiesystemen

Oplossingen voor decentraal ventileren

Een decentrale WTW unit zorgt voor een optimale gezonde en energiezuinige ventilatie van een enkele ruimte zonder dat er een volledig kanalensysteem aangelegd hoeft te worden. Door het installatiegemak kan de plaatsing van een decentraal warmteterugwinning systeem ideaal zijn voor zowel renovatie als nieuwbouw. Er zijn verschillende systemen zodat altijd een passende lokale ventilatie mogelijk is.

  • Eenvoudig systeem dat per ruimte geplaatst kan worden.

  • Dit systeem is in verschillende uitvoeringen en maten leverbaar

  • Vaak toepasbaar in renovatieconcepten zonder al te veel sloopwerk

  • Minder energieverliezen ten opzichte van veel bestaande systemen

  • Minder ruimtebeslag ten gevolge van lange luchtkanalen en centrale systemen

  • Als een woning op deze manier wordt geventileerd, vraagt het in vergelijking met een centraal systeem meer onderhoud.

  • Meer ruimtebeslag dan centrale ventilatiesystemen

  • Vaak meer geluid dan centrale ventilatiesystemen

  • Bij gebruik van een geveldoorvoer is het aangezicht soms storend.

Andere ventilatiesystemen

Voor elke woning is een van energiezuinig ventilatiesysteem met warmteterugwinning beschikbaar. Het bestaande ventilatiesysteem bepaald welke mogelijkheden er zijn. Klik op het ventilatiesysteem welke in de woning aanwezig is en lees hoe je gezond en energiezuinig kan ventileren.