Skip to main content
  • Na zonnepanelen ook nog een windmolen op je dak?

Is een windturbine het ei van Columbus?

We zien ze allemaal steeds vaker opduiken, langs wegen, bij dorpen en steden en langs kanalen: windmolenparken of hoge windturbines. Vanuit financieel oogpunt gezien, lijkt deze vorm van groene stroom misschien een interessante investering. Maar hoe zit dat eigenlijk met windmolens in de bebouwde kom?

Kleine windturbine vaak geen goed idee

Kleine windturbines in de bebouwde omgeving zijn altijd een hoofdpijndossier geweest voor omwonenden, adviseurs en installateurs. De geïntroduceerde ontwerpen waren vaak goedbedoeld maar niet rendabel of niet opgewassen tegen de harde realiteit van het Nederlandse klimaat. Door begroeing, bebouwing of te lage plaatsing vallen de opbrengsten dikwijls tegen en er is vrijwel altijd onderhoud nodig.

Vorm is minder bepalend voor de opbrengst, hoogte en oppervlak wel.

Alle exotische ontwerpen ten spijt, de energie-opbrengst van een windturbine wordt voor het grootste deel bepaald door het oppervlak waarin de turbinebladen draaien en de windsnelheid. Natuurlijk kan de windsneheid een deel van het gemis aan oppervlakte goed maken als je bijvoorbeeld dicht bij de zee woont of in de polder. Plaatsing in een woonwijk is echter voorsorteren op teleurstelling, draaien van de rotorbladen bij weinig wind betekend namelijk niet dat er (veel) stroom opgewekt wordt. De gemiddelde windsnelheid moet namelijk meer dan 3 meter per seconde zijn om enige opbrengst te hebben. Zie ook de windkaart van het KNMI hiernaast. Normaal is rood niet goed maar op deze kaart zijn de rode gebieden juist optimaal om windturbines te plaatsen.

Maar het kan ook wel werken

Een kleine windturbine kan wel werken op een locatie waar het flink waait. Alleen op locaties met veel wind wekken kleine windturbines voldoende stroom op om duurzaam en rendabel te zijn. Voordat je een kleine windmolen gaat plaatsen moet je wel onderzoek doen naar de hoevelheid wind in jouw omgeving. Houd in gedachten dat er windsterkte van meer dan 5,5 m/s nodig is voor kleine windturbines.

Woon je aan de kust of op het platteland, dan is de kans groter er voldoende wind is dan wanneer je in de stad woont. En wil je dan toch een kleine windmolen plaatsen op je dak in de bebouwde omgeving? Zorg dan dat de molen boven ander huizen en begroeing uitsteekt. Een  flat, of een ander gebouw van minstens 20 meter hoog is ideaal. Laat ook het dak onderzoeken of deze het gewicht van de installatie kan dragen.

Verschillende ontwerpen

kleine windturbines

Het potentieel van kleine en middelgrote windturbines

Kleine windmolens met een diamater tot 3 meter in een woonwijk zijn vrijwel nooit rendabel, het potentieel van middelgrote windturbines om de energietransitie te versnellen blijft echter zeker wel interessant. We spreken over middelgroot bij een vermogen van 10 tot 300 kW of een masthoogte van ca. 50 meter. Waar het mogelijk is, zijn grotere en hogere  windturbines rendabeler. Veel gemeentes hebben echter geen geschikte locatie voor grote windturbines, kleine en middelgrote turbines kunnen dan een uitkomst bieden.

Succesvolle middelgrote windturbines

Hoogte en weinig obstakels

Compacte plaatsing geeft meer opbrengst

Hoge panden bij de kust

Dingen die je ook kunnen interesseren

Smart energy

De toekomst van energiegebruik

Zonnepanelen

Maak je eigen groene stroom

Thuisbatterij

Sla jouw eigen zonnestroom op