Vlakke plaatcollector systemen


De meest gebruikte zonnecollector is nog steeds de vlakke-plaat collector. Als zonlicht op de bovenste plaat van de zonnecollector schijnt zal door de de afdekplaat de zonnewarmte worden vastgehouden. De stralen vallen hierna op een zwarte plaat, de absorber, waardoor deze warm wordt.
Onder deze absorber bevinden zich buizen waardoor een vloeistof stroomt. Deze vloeistof wordt door het systeem verwarmd en rondgepompt, zodat de warmte kan worden gebruikt of opgeslagen in een boilervat. De zonnecollector is in een isolerende behuizing geplaatst zodat de temperatuur in een vlakke-plaat collector kunnen oplopen tot 200°C.

Toepassing van vakke plaat collectoren
Vlakke plaat collectoren worden doorgaans gebruikt voor verwarming van sanitair water.
Alhoewel het rendement hoger is dan buiscollectoren is de vlakke plaat minder geschikt voor verwarmingsondersteuning omdat relatief veel warmte verloren gaat in de koude maanden van het jaar.