Slim lenen voor energiebesparing

Vanaf 21 februari 2014 kunt u een Energiebespaarlening afsluiten voor energiebesparende maatregelen van uw eigen huis.

EnergiebespaarleningAls je jouw huis energiezuinig en comfortabel maken, profiteer dan nu van de Energiebespaarlening met aantrekkelijke lage rentetarieven.
De energiebesparende maatregelen verlagen je energienota. De besparing kan zelfs hoger zijn dan de maandelijkse aflossing van de Energiebespaarlening.

Kenmerken van de Energiebespaarlening
- Je bent eigenaar en bewoner van een bestaande woning
- Het is een jaar annuïteitenlening
- Op de einddatum is de lening helemaal terugbetaald
- Over de looptijd blijft uw maandtermijn gelijk
- Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort
- Je kan altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt 250 euro)

Leenbedrag en looptijd
- Je kan minimaal 2.500 en maximaal 25.000 euro lenen
- Voor bedragen tot 5.000 euro is de looptijd 7 jaar
- Voor bedragen vanaf 5.000 euro is de looptijd 10 jaar

Rente en afsluitkosten
- De rente is vast gedurende de looptijd van de lening
- De rente op deze lening is zeer laag, de actuele rente staat op deze pagina
- De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening

Welke maatregelen komen in aanmerking?
- Dak-, gevel- en vloerisolatie
- HR(++) beglazing
- Isolerende deuren en gevelpanelen
- HR cv-ketel
- HRe-ketel, (micro) warmtekrachtkoppeling
- Warmtepomp voor verwarming en/of koeling
- Zonneboiler voor warmtapwaterbereiding
- PV-zonnepanelen (maximaal 50% van het totale leningsbedrag mag hiervoor worden gebruikt)
- Installaties voor warmteterugwinning (bijvoorbeeld uit douchewater of ventilatielucht)
- Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator (bijvoorbeeld badkamer- of woonhuisventilator)
- Vraaggestuurde ventilatie
- Kosten van maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen
- De eisen waaraan alle bovengenoemde maatregelen moeten voldoen kunt u hier bekijken

Kom ik in aanmerking voor de lening?
Om na te gaan of jij in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening en wat de maandlasten bedragen kan je dit berekeningsformulier gebruiken.

Waar kan ik de lening aanvragen?
De Energiebespaarlening kunt u hier online aanvragen. Alle gegevens die noodzakelijk zijn voor uw aanvraag staan op deze checklist.

Wie verstrekt de lening?
De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd. Namens Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) de Energiebespaarlening en verzorgt daarnaast ook het beheer en de administratie van de lening. Het fonds krijgt een omvang van 300 miljoen euro waarvan het Rijk 75 miljoen euro bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende 225 miljoen euro in.