Energiebewust kinderenJonge mensen kennis laten maken met energie opwekken, gebruiken en besparen.
Energie zien en begrijpen dat we hier goed mee moeten omgaan.
Op deze manier kan de stap van bewustwording naar de praktische invulling worden gemaakt.

Project "energie 10/20"
In het kader van de energiebewustwording willen we met de scholen een uitdaging aangaan.
Scholen die meedoen krijgen een gratis energie en luchtkwaliteit check waarbij het energiegebruik en de luchtkwaliteit in de lokalen in kaart wordt gebracht.
Samen met de leerlingen willen we in het eerste jaar zonder investeringen ten minste 10% energie besparen.
De leerlingen komen daarvoor naar de workshop "duurzame energie" en bedenken zelf hoe je dit kan bereiken.
Na het eerste jaar berekenen we de besparing en bekijken we hoe we hierna nog 20% extra kunnen besparen.

Keuze voor werken met duurzame energie
Werken in de duurzame energiesector biedt kansen voor de toekomst.
Scholen met een opleiding in deze richting willen we dan ook graag aanbevelen.